PL EN


2016 | LXII | 17-25
Article title

Przecinek a sąsiedztwo okoliczników

Content
Title variants
EN
Comma and proximity of adverbials
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie aktualnych ujęć interpunkcji okoliczników w języku polskim. Analizie poddano wskazówki pochodzące ze słowników ortograficznych i poradników językowych wydanych po roku 2000 (m.in. autorstwa profesorów Edwarda Polańskiego, Jerzego Podrackiego czy Zygmunta Saloniego). Różny stopień szczegółowości prezentowanych zasad, niekiedy ich nieprecyzyjność, pokazują, że problem przestankowania okoliczników powinien być poddany dyskusji i standaryzacji. Przedstawiony w pracy przegląd daje odpowiedź na dwa pytania: (1) „Które reguły zyskują powszechną aprobatę?”, (2) „Które zasady domagają się uszczegółowienia?”.
EN
Main aim of the article is presentation adverbial’s punctuation in Polish. The analysis concerns punctuation instructions framed in spelling dictionaries and punctuation guides spent after 2000 (among others authorships of professor Edward Polański, Jerzy Podracki or Zygmunt Saloni). Different degree of accuracy presented principles, sometimes their inaccuracy, are showing that the problem of the punctuation of adverbials should be subjected to discussion and the standardization. The review of various opinions described at the work is giving an answer to two questions: (1) “Which rules are gaining the universal approval?”, (2) “Which principles are demanding of elaborating?”.
Year
Volume
Pages
17-25
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny Katedra Współczesnego Języka Polskiego
References
 • Budzińska Bożena, 1994, Poradnik interpunkcyjny, Harmonia, Gdańsk.
 • Jasinowska-Czarny Anna, 2002, Słownik ortograficzny z zasadami pisowni i interpunkcji, Europa Wydawnictwo, Wrocław.
 • Karpowicz Tomasz, 2009, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Łuczyński Edward, 1999, Współczesna interpunkcja polska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Podracki Jerzy, red., 2004, Wielki słownik ortograficzno-fleksyjny, Świat Książki, Warszawa.
 • Podracki Jerzy, red., 2008, Najnowszy słownik ortograficzny języka polskiego z zasadami pisowni oraz interpunkcji, Wydawnictwo Olesiejuk, Warszawa.
 • Podracki Jerzy, Czerwińska Eliza, Podracka-Wisskirchen Magdalena, 2008, Podręczny słownik ortograficzny z zasadami pisowni oraz interpunkcji, Wydawnictwo Olesiejuk, Warszawa.
 • Podracki Jerzy, Gałązka Alina, 2002, Słownik interpunkcyjny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Polański Edward, red., 1998, Nowy słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Polański Edward, red., 2016, Wielki słownik ortograficzny PWN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Polański Edward, Szopa Marek, Dereń Ewa, 2010, Poradnik interpunkcyjny, Videograf Edukacja, Katowice.
 • Saloni Zygmunt, Szafran Krzysztof, Wróblewska Teresa, 2005, Podręczny słownik ortograficzny, Świat Książki, Warszawa.
 • Tittenbrun Krystyna, 1999, Duży słownik ortograficzny języka polskiego z zasadami pisowni, Kastor, Warszawa.
 • Wierzbicka-Piotrowska Elżbieta, 1992, Interpunkcja na co dzień, Somix, Bydgoszcz.
 • Zbróg Piotr, 2002, Podręczny słownik ortograficzny języka polskiego z zasadami pisowni i interpunkcji, Mac Edukacja S.A., Kielce.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0076-0390
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4701e68a-dcc4-4dac-85da-6b05d9e0b0b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.