PL EN


2015 | 1(48) | 87-103
Article title

Pomoc finansowa Unii Europejskiej a rozwój Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
1 maja 2014 roku obchodzono dziesiątą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Było to dla Polski ważne wydarzenie, dzięki któremu otrzymano szansę na wyrównanie szans rozwojowych oraz włączenie się w organizm nowoczesnej gospodarki europejskiej. Członkostwo to dziesięć lat intensywnej współpracy wewnątrz Europy – zarówno w wymiarze gospodarczym, politycznym czy społecznym. To także dziesięć lat korzystania przez nasz kraj z ogromnej puli funduszy unijnych. W latach 2004-2006 unijne wsparcie dla Polski wyniosło ponad 14 mld euro. Lata 2007-2013 to kolejne 67,5 mld euro. W ciągu tych 10 lat dofinansowanych zostało łącznie ponad 185 tysięcy projektów. Dlatego członkostwo Polski w Unii Europejskiej to przede wszystkim doświadczenia w realizacji kapitałochłonnych inwestycji, a dziesiąta rocznica przystąpienia do UE to dobry moment, by podsumować ich efekty.
EN
Problems of Metropolitan is one of the key challenges in the context of Polish planned development of the metro network in the country and the results of the proposals submitted to the Green Paper dot. Metropolitan areas. At the level of the region (West Pomeranian Province) of the Szczecin Metropolitan Area as a functional area constituting the administrative center of economic and cultural speaks Regional development Strategy to 2020. The increase in the competitiveness of major urban centers is one of the six priorities of the National Spatial Development Concept 2030 document comprehensively regulating issues related to urban development is a project of the National urban Policy Guidelines for 2020, whose strategic objective is to develop the ability of cities to create growth, quality jobs and improve the quality of life of their residents by increasing metropolitan functions of the major urban centers.
Year
Issue
Pages
87-103
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4707a0c7-b3de-4715-9278-c75b0def1acb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.