PL EN


2013 | 4 | 1 | 91-100
Article title

Pozytywny Potencjał Organizacji jako determinanta sukcesu przedsiębiorstwa. Przypadek Polski i Francji

Content
Title variants
EN
Positive Organizational Potential as a determinant of company’s success. The case of Poland and France
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę identyfikacji i oceny relacji między komponentami modelu wewnątrzorganizacyjnych oddziaływań Pozytywnego Potencjału Organizacji (PPO) w celu potwierdzenia tezy, zgodnie z którą pobudzanie pozytywnego potencjału w przedsiębiorstwie jest czynnikiem dynamizującym jego sukces utożsamiany z rozwojem i poprawą wyników działalności. Zależności nakreślone modelem zbadano w oparciu o dane pochodzące z badania ankietowego przedsiębiorstw polskich (próba PL, N=104) i francuskich (próba FR, N=23) przeprowadzonych w 2009 roku. Siłę powiązań między zmiennymi zmierzono standaryzowanymi współczynnikami regresji. Z danych wynika, że w obu zbadanych próbach pobudzanie PPO będzie prowadzić do wzrostu „pozytywności” kultury (PKuO) i klimatu organizacji (PKlO), w tym klimatu także pośrednio za sprawą kultury, a te pozytywne zmiany na gruncie PKuO i PKlO będą prowadzić do intensyfikacji prorozwojowych zachowań pracowniczych (PZP), skutkującej silniejszym rozwojem przedsiębiorstw (RP), prowadzącym do lepszych wyników ich działalności (WD).
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
91-100
Physical description
Contributors
author
 • Dr hab., Katedra Podstawowych Problemów Zarządzania, Wydział Nauk Ekono-micznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Gagarina 13A, 87-100 Toruń,, jolitwin@gnu.univ.gda.pl
 • Dr hab. prof. UMK, Katedra Podstawowych Problemów Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Gagarina 13A, 87-100 Toruń,, ajka@econ.umk.pl
References
 • 1. Brown A. (1998), Organizational Culture, Pitman Publishing, Lon-don.
 • 2. Cameron K.S., Dutton J.E., Quinn R.E. (red.) (2003), Positive Organizational Scholarship: Foundations of a New Discipline, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco.
 • 3. Caza A., Barker B.A., Cameron K., Virtues and Ethics: Values in Organizations, http://www.bus.umich.edu/Positive/Center-for-POS/Pub-lications -Working-Papers.htm, dostęp dnia 15.08.2009.
 • 4. Fredrickson B.L. (2003), Positive Emotions and Upward Spirals in Organizations, w: Positive Organizational Scholarship: Foundations of a New Discipline, Cameron K.S., Dutton J.E., Quinn R.E. (red.), Berrett-Koehler Publishers, San Francisco.
 • 5. Glińska-Neweś A. (2010), Pozytywny Potencjał Organizacji jako pro-rozwojowa architektura zasobów przedsiębiorstwa, w: Pozytywny Poten-cjał Organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, Stankiewicz M.J. (red.), „Dom Organizatora”, TNOiK, Toruń.
 • 6. Haffer R. (2010), Relacje pomiędzy komponentami modelu wewnątrz-organizacyjnych oddziaływań Pozytywnego Potencjału Organizacji, w: Pozytywny potencjał organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, Stankiewicz M.J. (red.), TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń.
 • 7. Peterson Ch.M., Seligman M. (2003), Positive Organizational Stud-ies: Lessons from Positive Psychology, w: Positive Organizational Scholarship: Foundations of a New Discipline, Cameron K.S., Dutton J.E., Quinn R.E. (red.), Berrett-Koehler Publishers, San Francisco.
 • 8. Ringle C.M., Wende S., Will A. (2005), SmartPLS 2.0 (beta), SmartPLS, Hamburg, http://www.smartpls.de, dostęp dnia 14.02.2013.
 • 9. Roberts L.M. (2007), From Proving to Becoming: How Positive Relationships Create a Context for Self-Discovery and Self-Actualization, w: Exploring Positive Relationships At Work: Building a Theoretical and Research Foundation, Dutton J.E., B. R. Ragins (red.), Laurence Erlbaum Associates, Mahwah.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47099d32-e236-44cb-a971-27dd82b2760f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.