PL EN


2001 | 3 | 135-148
Article title

Inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych. a przekształcenia strukturalne w przemyśle Polski

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zapoczątkowanej w Polsce w 1990 roku transformacji systemu gospodarczego, obejmującej przekształcenia instytucjonalno - ekonomiczne i restrukturyzację gospodarki, towarzyszyło głębokie załamanie produkcji przemysłowej. Spadek siły nabywczej społeczeństwa, zmniejszenie zapotrzebowania na dobra inwestycyjne, konkurencja wyrobów pochodzących z importu oraz rozwiązanie Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, co w efekcie doprowadziło do utraty tradycyjnych rynków zbytu i zerwania więzi kooperacyjnych, znacznie utrudniły proces przystosowywania się polskiego przemysłu do nowych warunków ekonomicznych.
Keywords
Contributors
References
 • Bazydło, A., Smętkowski, M. (2000) Specjalne strefy ekonomiczne- światowe zróżnicowanie instrumentu [w:] K.ryńska, E. Polskie specjalne strefy ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
 • GUS, (1999), Rocznik Statystyczny, Warszawa
 • GUS, (1999), Rocznik Statystyczny Przemysłu, Warszawa
 • Karpiński, A., Pajestka, J., Perczyński, A. (1994) Polityka przemysłowa a procesy dostosowawcze do Wspólnoty Europejskiej [w:] Rola polityki państwa w procesach dostosowawczych do Wspólnoty Europejskiej, ELIPSA, Warszawa
 • Korenik, S. (1998) Uwarunkowania ekonomiczne tworzenia specjalnych stref ekonomicznych [w:] Obrębalski M., Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław
 • Kryńska, E. (red.), (2000) Polskie specjalne strefy ekonomiczne - zamierzenia i efekty, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
 • Ministerstwo Gospodarki (l 997) Koncepcja tworzenia i funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, Warszawa
 • Ministerstwo Gospodarki (1998) Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce, Warszawa
 • Ministerstwo Gospodarki (1999) Koncepcja średniookresowego rozwoju gospodarczego kraju do 2002 roku, Warszawa
 • Mokrzyc, M. (1998) Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, Gospodarka Narodowa nr 8-9
 • Owczarski, M. 1997, "Specjalne strefy ekonomiczne - zagadnienia praktyczne", Inwestia Sp. z o.o., Katowice
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-470e4348-b87b-47aa-bf22-5fe8004b6e0c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.