PL EN


2013 | 23 | 3 | 165-177
Article title

O statusie samorządu gospodarczego i zawodowego w Polsce - polemicznie

Title variants
EN
On the Status of Economic and Professional Self-Government in Poland a Polemic
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The reviewer gets involved in a polemic with the authors of "The Economic and Professional Self-Government in the Political System of Poland" by Robert Kmieciak, Paweł Antkowiak, and Katarzyna Walkowiak. The editorial aspect of the work evokes a positive response, but the reviewer has doubts concerning the concepts presented by the authors, believing that the publication gathers and repeats ideas that have previously been discussed in the literature of the subject. What is more, the book does not take into account the literature which critically evaluates professional self-government. The authors use a definition of economic self-government that is inadequate in the 21st century, and they suggest entrusting the operation of the Commercial Register to the Chamber of Commerce, a solution which the reviewer perceives as possibly anachronistic.
Year
Volume
23
Issue
3
Pages
165-177
Physical description
Contributors
 • Pracownia Badań nad Samorządami, Fundacja Obywatelskiego Rozwoju – Ryki
References
 • Antkowiak P., Samorząd zawodowy adwokatów w opinii jego członków, „Przegląd Politologiczny” 2011, nr 4, s. 80-94.
 • Antkowiak P., Samorząd zawodowy w Polsce, Warszawa-Poznań 2012.
 • Gronkiewicz A., Organizacja społeczna w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2012.
 • Grzelak M., Kmieciak R., Ustrój i zadania samorządu gospodarczego, [w:] Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, red. S. Wykrętowicz, Poznań 2004, s. 251-300.
 • Kmieciak R., Formy organizacyjne samorządu w III Rzeczypospolitej, [w:] Polska w XX wieku. Politologiczna charakterystyka dokonań i perspektywy rozwoju, red. R. Kmieciak, Poznań 2000, s. 189-210.
 • Kmieciak R., Formy samorządu korporacyjnego w Polsce - dwadzieścia lat doświadczeń państwa demokratycznego, „Przegląd Zachodni” 2012, nr 1, s. 43-68.
 • Kmieciak R., Geneza i rozwój samorządu gospodarczego w Polsce, „Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku” 11(1999), s. 47-62.
 • Kmieciak R., Miejsce i rola samorządu gospodarczego w administracji lokalnej, [w:] Samorząd gminny w Polsce. Doświadczenia i perspektywy, red. B. Nawrot, J. Pokładecki, Poznań 1999, s. 259-268.
 • Kmieciak R., Perspektywy rozwoju samorządu gospodarczego w Polsce jako podmiotu administracji publicznej, „Przegląd Politologiczny” 2008, nr 3, s. 97-107.
 • Kmieciak R., Podstawy działania izb gospodarczych w Polsce i w wybranych państwach Unii Europejskiej, [w:] Działania zbiorowe w teorii i praktyce, red. B. Klimczak, A. Matysiak, Wrocław 2005, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu”, nr 1090, s. 141-157.
 • Kmieciak R., Rola samorządu gospodarczego w kształtowaniu środowiska społecznego przedsiębiorców, [w:] Nowa ekonomia a społeczeństwo, t. 2, red. S. Partycki, Lublin 2006, s. 254-259.
 • Kmieciak R., Ustrój i zadania samorządu zawodowego, [w:] Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, red. S. Wykrętowicz, Poznań 2004, s. 343-378.
 • Kmieciak R., Wykrętowicz S., Ustrój prawny izb gospodarczych w Polsce w przeszłości i obecnie, [w:] Działania zbiorowe - teoria i praktyka, red. A. Matysiak, Wrocław 2003, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 985, s. 101-112.
 • Obywatelski projekt ustawy o izbach przemysłowo-handlowych w Polsce. Spór o ustrój prawny, Poznań 2007.
 • Obywatelski projekt ustawy o izbach przemysłowo-handlowych w Polsce, red. S. Wykrętowicz, Poznań 2012.
 • Samorząd w Polsce. Istota - formy - zadania, red. S. Wykrętowicz, Poznań 2012.
 • Sypniewski D., Nadzór nad procesem budowlanym, Warszawa 2011.
 • Sypniewski D., Wpływ aktów normatywnych samorządu zawodowego na jakość prawa administracyjnego, [w:] Kryzys prawa administracyjnego, t. 1: Jakość prawa, red. D. R. Kijowski, A. Miruć, A. Suwałko-Karetko, Warszawa 2012, s. 494-510.
 • Sypniewski D., Zbyt szeroki zakres władztwa publicznego w zakresie sprawowania pieczy nad wykonywaniem zawodu przez samorząd zawodowy izby architektów jako źródło patologii w administracji publicznej, [w:] Patologie w administracji publicznej, red. D. R. Kijowski, P. Suwaj, Warszawa 2009, s. 650-665.
 • Walkowiak K., Działania izb przemysłowo-handlowych na rzecz rozwoju innowacyjności polskich przedsiębiorstw (referat wygłoszony na konferencji pt. „Czy w Polsce potrzebny jest samorząd gospodarczy i zawodowy? Spór o miejsce korporacji reprezentujących przedsiębiorców i profesje zaufania publicznego w państwie demokratycznym”, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 27 maja 2011 roku).
 • Walkowiak K., Działania izb przemysłowo-handlowych na rzecz rozwoju innowacyjności polskich przedsiębiorstw, „Przegląd Politologiczny” 2011, nr 4, s. 71-78.
 • Wykrętowicz S., Rozwój samorządu korporacyjnego jako zdecentralizowanej administracji publicznej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” 2008, nr 21, s. 17-34.
 • Wykrętowicz S., Samorząd akademicki a wolność nauki, „Ekonomia. Prace Naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu” 2006, nr 1131, s. 49-62.
 • Wykrętowicz S., Samorząd jako wyraz demokracji obywatelskiej, [w:] Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, red. S. Wykrętowicz, Poznań 2004, s. 13-86.
 • Z badań nad samorządem zawodowym w Polsce, red. R. Kmieciak, Poznań 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-470fa32c-7a48-406e-8b53-9dbca68716b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.