PL EN


2019 | 110 | 2 | 5-14
Article title

„Pierścień Wielkiej-Damy” Cypriana Norwida jako dramat interfiguralny

Authors
Title variants
EN
Cyprian Norwid’s “Pierścień Wielkiej-Damy” (“Ring of a Fine Lady”) as an Interfigural Drama
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
"Pierścień Wielkiej-Damy" Cypriana Norwida stanowi w bogatej, aczkolwiek chyba wciąż niedoczytanej jego twórczości dramatycznej swoisty wyjątek. Pozwala bowiem omówić oryginalne cechy tej dramaturgii, wciąż dość niefortunnie uznawane za drugorzędne. Celem niniejszego studium jest przedstawienie Norwida – poprzez „soczewkowy” przykład właśnie "Pierścienia Wielkiej-Damy" – jako dramaturga „wielointerfiguralnego”, tzn. wykorzystującego w swoim tekście i poprzez swój tekst odniesienia do oryginalnych figur polsko-romantycznego komedio- i dramatopisarstwa, do dramaturgii mieszczańskiej okresu pozytywizmu warszawskiego, a także – w nie mniejszym stopniu – do francuskiej z ducha comédie seriéuse. Największy nacisk interpretacyjny autor niniejszego tekstu kładzie w tym wypadku na nawiązania Norwida do polskiego romantyzmu (zwłaszcza do wydań "Dziadów" części I Mickiewicza oraz "Fantazego" Słowackiego po 1860 roku), te bowiem dotychczas nie zostały dostatecznie wyeksponowane. Pojęcie interfiguralności rozumie się tutaj jako szczególny typ intertekstualności – w duchu wybitnej w tym obszarze badań teorii Wolfganga G. Müllera.
EN
In Cyprian Norwid’s rich though presumably still not thoroughly read dramatic creativity, "Pierścień Wielkiej-Damy" ("Ring of the Fine Lady") is a striking exception since it allows to discuss the original features of this dramatic work, unfortunately still seen as secondary. The aim of the present study is a presentation of Norwid through the lens of "Ring of a Fine Lady" as a “multiinterfugural” dramatist, that is such one who employs in his text and through his text references to original figures of Polish-Romantic comedy and drama writing, to bourgeois drama of the Warsaw Positivism, as well as not to a smaller extent to the French in its nature comédie seriéuse. The author of the paper places the greatest interpretive emphasis in this case on Norwid’s references to the Polish Romanticism (especially to the editions of Mickiewicz’s "Dziadów" część I <"Forefathers Part I"> and Słowacki’s "Fantazy" <"Fantasius"> after the year 1860), as they have not yet been properly expounded. The term “interfigurality” is here understood as a special type of intertextuality, in accordance with the illustrious in this field theory by Wolfgang G. Müller.
Year
Volume
110
Issue
2
Pages
5-14
Physical description
Dates
printed
2019-06-27
Contributors
author
  • Uniwersytet Warszawski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4711ab8e-15a6-46f4-9cfc-22c8cba5251c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.