Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | UCS 2017 | UCS 2017: 18(1) | 57-75

Article title

Sytuacja materialno-ekonomiczna gospodarstw domowych w Polsce oraz znaczenie wprowadzenia programu "Rodzina 500 plus" w ramach kompleksowej rodzinej polityki społecznej

Content

Title variants

EN
The material and economic situation of households in Poland and the importance of introducing the program „Family 500 plus” in the context of a comprehensive pro-family social policy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rodziny w Polsce prowadzą gospodarstwa domowe, dysponując znacznie niższym dochodem rozporządzalnym w porównaniu z rodzinami w krajach Europy Zachodniej. Poziom konsumpcji rodzin w Polsce w ostatnich latach zbliża się do średniej w Unii Europejskiej, natomiast poziom oszczędności nadwyżek finansowych jest nadal pięciokrotnie niższy od tej średniej. W Polsce od wielu lat relatywnie najniższe dochody osiągały rodziny wielodzietne. Podobne relacje kształtują się w zakresie sytuacji mieszkaniowej i wyposażenia gospodarstwa domowego w dobra trwałego użytku. Uruchomiony w kwietniu 2016 r. program „Rodzina 500 plus” znacznie zmniejsza skalę tej niekorzystnej społecznie i ekonomicznie relacji, tj. dotychczasowej najniższej dochodowości w rodzinach wielodzietnych. Program ten powinien także pozytywnie zadziałać w kwestii strategicznego celu społeczno-gospodarczego, jakim jest ograniczenie skali demograficznego procesu starzenia się społeczeństwa, tj. ograniczenie potencjalnej możliwości ogłoszenia w perspektywie kolejnych kilkudziesięciu lat niewypłacalności partycypacyjnego systemu emerytalnego prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Year

Volume

Pages

57-75

Physical description

Dates

published
2017-02-13

Contributors

References

 • Adamski F. (2002), Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Bywalec C. (2012), Ekonomika i finanse gospodarstw domowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Cudak S., Adasiewicz E. (2014), Współczesna rodzina w Polsce i na świecie. Łódź: Społeczna Akademia Nauk.
 • Evers A., Heinze R. (red.) (2010), Niemiecka polityka społeczna – ekonomizacja i przekraczanie barier, przeł. J. Ratajczak-Tuchołka. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka.
 • Durasiewicz A. (2011), Efektywność polskiej polityki rodzinnej na tle niektórych krajów UE. Radom: Wydawnictwo PTPS i Politechnika Radomska.
 • Durasiewicz A. (2014), Kierunki rozwoju polityki rodzinnej w Polsce – dylemat społeczny zachodzących zmian i wyzwań na przyszłość. [w:] M. Kubiak (red.), Polityka społeczna wobec wyzwań i zmian zachodzących we współczesnym świecie. Gdańsk: Uniwersytet Gdański i PTPS, s. 102-120.
 • Frątczak-Müller J. (2014), Rodzina – potrzeby – polityka społeczna. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Giza A., Sikorska M. (2013), Współczesne społeczeństwo polskie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Grygiel A. (2016), Sytuacja materialna wielodzietnych rodzin wymaga poprawy, www.pope2016.com [dostęp: 3.01.2017].
 • GUS: Wzrasta liczba urodzeń oraz zawieranych małżeństw. Spada liczba rozwodów, www.pch24.pl/gus-wzrasta- liczba-urodzen-oraz-zawieranych-malzenstw-spada-liczba-rozwodow,45009,i.html [dostęp: 3.01.2017].
 • Hill M. (2010), Polityka społeczna we współczesnym świecie. Analiza porównawcza, przeł. P. Sadura. Warszawa: Difin.
 • Jałowiecki B., Kapralski S. (red.) (2012), Społeczny wymiar kryzysu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Liberda B. (2015), Przezorność. Kto oszczędza w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Lutowski N. (2016), 500 plus – zmiany na 2017, http://duzarodzina.pl/aktualnosci/x500-plus-zmiany-2017 [dostęp: 3.01.2017].
 • Łysoń P. (red.) (2016), Budżety gospodarstw domowych w 2015 r., Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Morel N., Palier B., Palme J. (2015), Polityka społeczna jako inwestycja, przeł. J. Karwacka. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka.
 • Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku, Raport Głównego Urzędu Statystycznego. Warszawa 2014: Wydawnictwo GUS.
 • Praca a obowiązki rodzinne w 2010 r., Raport Głównego Urzędu Statystycznego. Warszawa 2012: Wydawnictwo GUS.
 • Rodzina 500+, pod jakimi warunkami program ma szansę na sukces?, Raport Instytutu Innowacji Społecznych im. Janusza Korczaka. Warszawa 2015: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka.
 • Rogala M. (2016), Program 500+. Jak mądrze zainwestować dodatkowy kapitał rodzinny. Warszawa: Wydawnictwo Helion.
 • Rzyman K., Lichocka H., Byrska M. (2014), Oszczędności Polaków: mało odkładamy, ale wydawanie idzie nam bardzo sprawnie, www.polskieradio.pl/42/3306/Artykul/1184955,Oszczednosci-Polakow-malo-odkladamyale- wydawanie-idzie-nam-bardzo-sprawnie [dostęp: 3.01.2017].
 • Sensacja: wzrost liczby urodzeń w Polsce o ponad 9%, www.rynekzdrowia.pl/Listy/liczba-urodzen,26469.html [dostęp: 3.01.2017].
 • Szczerbak E. (2014), Regularnie oszczędza tylko co ósmy Polak. Nie odkładamy na emeryturę, boimy się inwestować, http://www.polskieradio.pl/42/276/Artykul/1265458,Regularnie-oszczedza-tylko-co-osmy-Polak- Nie-odkladamy-na-emeryture-boimy-sie-inwestowac [dostęp: 3.01.2017].
 • Topolewska M. (2016), 500+ krok po kroku. Rewolucja w świadczeniach. Warszawa. Wydawnictwo Infor Biznes.
 • Tryka P. (2014), Gdzie w Polsce zarabia się najlepiej? Raport wynagrodzeń [w:] Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2014, Sedlak & Sedlak, 7.09.2014, www.wynagrodzenia.pl.
 • Tyszka Z. (2001), Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian, Seria Socjologia. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Warunki życia rodzin w Polsce, Informacje i opracowania statystyczne, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia GUS. Warszawa 2014: Wydawnictwo Główny Urząd Statystyczny.
 • W 2016 roku wzrosła liczba urodzeń. Efekt 500 plus? „Dziennik Bałtycki” z 28 grudnia 2016 r., www.dziennikbaltycki.pl/strona-kobiet/macierzynstwo/a/w-2016-roku-wzrosla-liczba-urodzen-efekt-500-plus,11631083 [dostęp: 3.01.2017].

Notes

PL
Artykuł szósty z numeru UCS 2017: 18(1)

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-471a38c5-a552-4536-97ad-3672a75d9b4e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.