PL EN


2018 | 6 (46) | 239-246
Article title

Evolution of supervision over the activities of local self-government in Poland

Authors
Content
Title variants
PL
Ewolucja nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w Polsce
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Współczesne państwa demokratyczne w swoim porządku prawnym posiadają instytucję nadzoru, która nie może być wykorzystywana do celów politycznych, bądź stosowana w sposób uznaniowy. Powracająca na mapy Europy w 1918 r. Polska, była państwem, w którym funkcjonował samorząd terytorialny, różniący się w wielu aspektach od modelu, z którym mamy styczność w dzisiejszych czasach. Różnice dotyczyły m.in. nadzoru, który również w II RP pełnił ważną rolę w działalności jednostek samorządu terytorialnego. Celem niniejszego artykułu będzie ukazanie ewolucji nadzoru nad samorządem terytorialnym w Polsce.
EN
The legal order of contemporary democratic states consists of a supervisory institution which cannot be used for political purposes or used in a discretionary manner. Poland, returning to the maps of Europe in 1918, was a country in which territorial self-government functioned, differing in many aspects from the model we encounter today. The differences concerned, among others supervision, which also played an important role in the activities of local government units in the Second Republic of Poland. The purpose of this article will be to show the evolution of supervision over territorial self-government in Poland.
Year
Issue
Pages
239-246
Physical description
Dates
published
2018-12-31
Contributors
  • Department of Political Systems of the Institute of Political Sciences of the University of Rzeszów
References
  • Ajnenkiel A., Administracja w Polsce, zarys historyczny, Warsaw 1975.
  • Babiak J., Ptak A., Samorząd terytorialny w II Rzeczpospolitej, [In:] Władza lokalna w procesie transformacji systemowej, eds. J. Babiak, A. Ptak, Kalisz –Poznań 2010.
  • Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia państwa i prawa polskiego, Warsaw 1979.
  • Buczkowski Ł., Środki nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego, [In:] Prawo naszych sąsiadów, Konstytucyjne podstawy budowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Ukrainie, eds. W. Skrzydło, K. Eckhardt, P. Steciuk, Rzeszów 2013.
  • Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warsaw 2009.
  • Karpiuk M., Samorządu terytorialny, a państwo. Prawne instrumenty nadzoru nad samorządem gminnym, Lublin 2008.
  • Stawicki R., Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej – zarys prawno-historyczny, Warsaw 2015.
  • Wójcik S., Samorząd terytorialny w Polsce w XX w., Lublin 1999.
  • Zieliński E., Administracja rządowa i samorządowa w Polsce, Warsaw 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-472097b0-805d-4318-811d-f878a7de4ae3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.