PL EN


2014 | 9 | 119-
Article title

Kościół grekokatolicki w wpływ cywilizacji łacińskiej na Ukrainie

Content
Title variants
EN
Greek Orthodox Church and the Influence of Latin Civilization in Ukraine
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W Ukrainie, poszukującej coraz intensywnie swojej najautentyczniejszej tożsamości narodowej, wpływy Kościoła greckokatolickiego polu transmisji wartości łacińskich będą cały czas rosły. W pierwszej kolejności, dzięki zniesieniu dawnych granic między Zachodnią a Centralną i Wschodnią Ukrainą, Kościół greckokatolicki może prowadzić swobodną działalność duszpasterską na terenie całego kraju, a co za tym idzie, trafić z katolicką etyką i dogmatyką do większej ilości chrześcijan, wychodząc poza „tradycyjny” dla grekokatolików obszar dawnej Galicji Wschodniej. Jednocześnie, łacińskie wzorce życia społecznego, przyniesione na Ukrainę przez Kościół greckokatolicki i nadal propagowane przez jego duchownych, będą w dalszym ciągu rozwijane ku pożytkowi tej wspólnoty wiernych oraz kultury politycznej, społecznej oraz duchowej narodu ukraińskiego.
EN
In independent Ukraine influence of the Greek Catholic Church will grow all the time. With the abolition of the former boundaries between Western and Central and Eastern Ukraine, the Greek Orthodox Church could engage with the peaceful pastoral work throughout the country, and thus, hit with ethics and Catholic dogma to more Christians, going beyond the “traditional” area of the former Greek Catholics in Eastern Galicia. Latin patterns of social life, brought to Ukraine by the Greek Orthodox Church and still propagated by the clergy, will continue to be developed for the benefit of the community of the faithful and a culture of political, social, and spiritual Ukrainian nation.
Year
Volume
9
Pages
119-
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47260da2-4018-49f0-a868-28b0b4530b62
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.