PL EN


2014 | 199 | 197-204
Article title

Validation and Verification of Knowledge Bases in the Context of Knowledge Management. Logos Reasoning System Case Study

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Walidacja i weryfikacja baz wiedzy w kontekście zarządzania wiedzą.
Year
Volume
199
Pages
197-204
Physical description
Contributors
References
  • Hrapkowicz T., Maruszewski M., Kempa A., Michalik K., Zacny B., Decision Making Process in Cardiac Surgery - Concept of Building an Expert System, "Management Systems in Production Engineering", Scientific and Technical Quarterly 2013, 1(9).
  • Ligęza A., Logical Foundations for Rule-Based Systems, Springer, Berlin 2006.
  • Mach M.A., Temporalna analiza otoczenia przedsiębiorstwa. Techniki i narzędzie inteligentne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2007.
  • Michalik K., Business Decision Support Using Hybrid Expert System, Business Informatics 21(2011), Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2011.
  • Michalik K., Kwiatkowska, Kielan K., Application of Knowledge Engineering Methods in Medical Knowledge Management, [in:] Fuzziness and Medicine: Philosophical Reflections and Application Systems in Health Care, eds. R. Seizing, M. Tabacchi, Springer, Berlin, Heidelberg 2013.
  • Michalik K., PC-Shell/SPHINX jako narzędzie tworzenia systemów ekspertowych [w:] Systemy ekspertowe wczoraj, dziś i jutro - Wiedza i komunikacja w innowacyjnych gospodarkach, red. J.Gołuchowski, B. Filipczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2010.
  • Michalik K., Wspomaganie wybranych procesów zarządzania wiedzą przez regułowe systemy ekspertowe, "Organizacja i zarządzanie", Zeszyty naukowe nr 53, Politechnika Łódzka, Łódź 2013.
  • Niederliński A., Regułowo-modelowe systemy ekspertowe rmse, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice 2013.
  • Owoc M.L., Wartościowanie wiedzy w inteligentnych systemach wspomagających zarządzanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004.
  • Vermesan A.I., Foundation and Application of Expert System Verification and Validation [in:] The Handbook of Applied Expert Systems, ed. J. Liebowitz, CRC Press, New York 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4729792f-5648-4fe5-8f08-36d8e4d81dd7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.