PL EN


2018 | 3/2018 (75), t. 1 | 182-196
Article title

The Idea of Car Sharing as a Manifestation of Sustainable Consumption

Content
Title variants
PL
Idea wspólnych przejazdów jako przejaw zrównoważonej konsumpcji
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The article presents issues related to sustainable consumption as a consumption model that to a large extent opposes a traditional ownership-based consumption model. Sustainable-consumption-driven behaviours include, inter alia, joint car sharing by consumers. The article aims at presenting the very nature of sustainable consumption, including collaborative consumption, and at identifying young consumers’ opinions concerning joint car sharing. The results of our own direct research conducted by means of an online questionnaire (WEB) in 2017 are used in the article.
PL
Artykuł prezentuje problematykę zrównoważonej konsumpcji jako modelu konsumpcji, który w dużej mierze przeciwstawia się tradycyjnemu modelowi konsumpcji opartemu na własności. Przejawem zachowań opartych o ideę zrównoważonej konsumpcji są wspólne przejazdy konsumentów. Celem artykułu jest przedstawienie istoty zrównoważonej konsumpcji, w tym wspólnej konsumpcji oraz identyfikacja opinii młodych konsumentów na temat idei wspólnych przejazdów. W artykule wykorzystano własne wyniki badań bezpośrednich przeprowadzonych w 2017 roku techniką ankiety on-line (WEB).
Year
Pages
182-196
Physical description
Dates
published
2018-07-17
Contributors
 • University of Economics in Katowice
author
 • University of Economics in Katowice.
References
 • 1. Botsman, R. & Rogers, R. (2010). What’s mine is yours: The rise of collaborative consumption. New York: Harper Business.
 • 2. Burgieł, A. (2015). Wspólna konsumpcja jako alternatywny model spożycia i jej przejawy w zachowaniach konsumentów. In E. Kieżel & S. Smyczek (Eds.), Zachowania konsumentów. Procesy unowocześniania konsumpcji. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • 3. Burgiel, A. & Zrałek, J. (2015). Konsumpcja wspólna jako trend w zachowaniach polskich konsumentów – determinanty i perspektywy jej upowszechnienia. Marketing i Rynek, (8).
 • 4. Dąbrowska, A., Bylok, F., Janoś-Kresło, M., Kiełczewski, D., & Ozimek, I. (2015). Kompetencje konsumentów. Innowacyjne zachowania. Zrównoważona konsumpcja.
 • 5. Warszawa: PWE.
 • 6. Felson, M. & Spaeth, J. (1978). Community structure and collaborative consumption: A routine activity approach. American Behavioral Scientist, 21(4).
 • 7. Ferguson, E. (1997). The rise and fall of the American carpool. Transportation, 24(4). Jaros, B. (2014). Pomiar zrównoważonej konsumpcji, Optimum. Studia ekonomiczne, 3(69). Białystok.
 • 8. Jaros, B. (2016). Sharing economy jako ważny trend w obszarze zrównoważonej konsumpcji. Handel Wewnętrzny, 5(364).
 • 9. Kiełczewski, D. (2008). Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku.
 • 10. Kramer, J. (2011). Konsumpcja – ewolucja ról i znaczeń. Konsumpcja i Rozwój, (1).
 • 11. Kryk, B. (2013). Zrównoważona jakość życia a zrównoważona konsumpcja i zachowania ekologiczne polskich konsumentów. Handel Wewnętrzny, (6).
 • 12. Mazurek-Łopacińska, K. & Sobocińska, M. (2010). Marketing wobec wyzwań wynikających ze zróżnicowanego rozwoju. In J. Koszałka (Ed.), Marketing – ujęcie terytorialne. Gdańsk: Wyd. Politechniki Gdańskiej.
 • 13. Mróz, B. (2013). Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • 14. Neale, A. (2015). Zrównoważona konsumpcja. Źródła koncepcji i jej zastosowanie. Prace geograficzne, 141. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
 • 15. Raport: Ekonomia współpracy w Polsce. (2016). Retrieved from http://ekonomiawspolpracy. pl/ (06.02.2018).
 • 16. Rogall, H. (2010). Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka. Poznań: Zysk i S-ka.
 • 17. Schor, J. B. (2014). Debating the sharing economy. Retrieved from www.greattransition. org/publication/ debatingthe-sharing-economy (08.02.2018).
 • 18. Sobczyk, G. (2014). Współczesna konsumpcja – nowe trendy na polskim rynku. Zeszyty Naukowe WSEI. Ekonomia, 9(2/2014).
 • 19. Szymoniak, B. (2015). Promocja zrównoważonej konsumpcji w wybranych państwach europejskich. Polityki Europejskie Finanse i Marketing, 13(62).
 • 20. Wardak, P. & Zalega, T. (2013). Konsumpcja kolaboratywna jako nowy trend konsumencki. Studia i Materiały, (16). DOI 10.7172/1733-9758.2013.16.1World travel market global trends report. (2015). Retrieved from http//news.wtm.com/wpcontent/uploads/2015/11/ Global-Trends-Report-2015.pdf (08.02.2018).
 • 21. Zalega, T. (2015). Zrównoważony rozwój a zrównoważona konsumpcja. Konsumpcja i Rozwój, (4).
 • 22. www1: www.issuu.com/kpr_europa_2020/docs/broszura_rozwoj (accessed on 5.02.2018).
 • 23. www2: European Union’s 7th Framework Programme project RESPONDER: www.
 • 24. ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=documents (accessed on 5.02.2018).
 • 25. www3: www.globalnepoludnie.pl/IMG/pdf/Odpowiedzialna_konsumpcja_-_szkolenie_Zaleznosci_Globalne_PZS_2012.pdf (accessed on 5.02.2018).
 • 26. www4: www.ekonsument.pl/a_c25_zasada_3r.html (accessed on 5.02.2018).
 • 27. www5: www.tech.wp.pl/uber-od-dwoch-lat-jest-w-polsce-polacy-korzystaja-z-tej-aplikacjicoraz-chetniej-a-taksowka rze-skladaja-kolejne-protesty-6061729728598657a (accessed on 06.02.2018).
 • 28. www6: www.businessinsider.com.pl/wiadomosci/uber-w-polsce-osiagniecia-firmy-podwoch-latach/c435tdq (accessed on 06.02.2018).
 • 29. www7: www.money.pl/forum-ekonomiczne-w-krynicy-2017/uber-w-polsce-liczba-uzytkownikow-prawo,19,0,2368787.html (accessed on 06.02.2018).
 • Google Scholar
 • 30. www8: www.spidersweb.pl/2015/09/uber-w-polsce-rok.html (accessed on 06.02.2018).
 • Google Scholar
 • 31. www9: www.traficar.pl/carsharing (accessed on 06.02.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-472b6a09-d33c-4ce9-a2a5-6901dda50735
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.