PL EN


2018 | 3-4 (267-268) | 337-351
Article title

Analiza porównawcza słownictwa nawiązującego do miłosierdzia Bożego w syryjskiej anaforze św. Jakuba w odniesieniu do kanonu modlitw żydowskich

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the paper, one of the oldest Syriac Anaphora of St. James was analyzed in its present form. Numerous words and phrases related to God’s mercy are compared to those used in modern Jewish prayers. Even though Jewish and Christian prayer traditions split long ago, there are still too many common details. Jews and Christians use even similar phrases seeking God’s mercy. This is particularly observable in the case of phrases related to atonement and sins, where Syriac Anaphora uses typical Jewish terms absent in the Western tradition represented by the Roman Catholic Church. The similar understanding and similar lexical forms in the living prayer tradition known to every religious Jew and Christian are emphasized.
Keywords
Year
Pages
337-351
Physical description
Dates
published
2018-12-13
Contributors
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Abdalla Michael, Asyryjscy imigranci w Szwecji między tradycją a współczesnością, w: Janusz Mucha, Wojciech Olszewski (red.), Dylematy tożsamości europejskich pod koniec drugiego tysiąclecia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1997, s. 197–218.
 • Alexander Patrick, Kutsko John, Ernest James, Decker-Lucke Shirley, Petersen David (red.), The SBL Handbook of Style for Biblical Studies and Related Disciplines, 2nd edition, SBL Press, Atlanta 2014.
 • Ben-Amos Dan, Folktales of the Jews, Volume 1: Tales from the Sephardic Dispersion, The Jewish Publication Society, Philadelphia 2006.
 • Broadshaw Paul, The Search of Origins of Christian Worship, Oxford University Press, Oxford 2002.
 • Carr Ephrem OSB, Liturgical Families in the East, w: Anscar Chupungco (red.), Handbook for Liturgical Studies: Introduction to the Liturgy, A Pueblo Book, Collegeville 1997,s. 11–24.
 • Dąbek Tomasz Maria OSB, Miłosierny, ale wymagający Chrystus w Ewangelii św. Jana, w: Joanna Jaromin (red.), Oblicza miłosierdzia w Biblii, TUM, Wrocław 2016, s. 229–246.
 • Frazer James George, Pausanias's Description of Greece, vol. 2, Cambridge University Press, New York 2012.
 • Hagada. Opowiadania o wyjściu Izraelitów z Egiptu na dwa pierwsze wieczory święta Pesach, wyd. M. Zalcmana, Wiedeń 1927.
 • Henry Abramson, Maimonides on Teshuvah: The Ways of Repentance, Touro Scholar, New York 2017.
 • Hidal Sten, Evidence for Jewish Believers in the Syriac Fathers, w: Oskar Skarsaune, Reidar Hvalvik (red.), Jewish Believers in Jesus: The Early Centuries, Hendrickson Publishers, Inc., Peabody 2007, s. 568–580.
 • Hopko Thomas, A Preparation for Confession, http://www.stthomassiouxcity.org/ resources/a-preparation-for-confession/ [30.12.2017].
 • Hvalvik Reidar, Named Jewish Believers Connected with the Pauline Mission, w: Oskar Skarsaune, Reidar Hvalvik (red.), Jewish Believers in Jesus: The Early Centuries, Hen-drickson Publishers, Inc., Peabody 2007, s. 154–178.
 • Jan Paweł II, Dives in misericordia, https://opoka.org.pl/biblioteka/ W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/dives.html [25.01.2018].
 • Jastrow Marcus, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature, t. 1, Luzac&Co., London 1903.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallotinum, Poznań 1994.
 • Laḥmō d-hāyē – The Bread of Life: The Book of Divine Liturgy According to the Rite of the Syrian Orthodox Church of Antioch, Kitāb al-Qiddās al-ʼIlāhī, Ṭūr Lebnōn – Ǧabal Lubnān 2002.
 • Muchowski Piotr, Rękopisy znad Morza Martwego, Enigma Press, Kraków 1996.
 • Muraoka Takamitsu, Classical Syriac: A Basic Grammar with a Chrestomathy, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2005.
 • Ostański Piotr, „Eli, Eli, lema sabachthani” (Mt 27,46). Aramejskie wyrażenia w greckim tekście Nowego Testamentu, „Poznańskie Studia Teologiczne” 2016, nr 30, s. 215–225.
 • Ostański Piotr, „Ty będziesz nazywał się Kefas” (J 1,42). Kefas i inne osobowe nazwy własne w greckim tekście Nowego Testamentu, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 2016, nr 2, s. 7–22.
 • Payne-Smith Jessie (red.), A Compendious Syriac Dictionary, Eisenbrauns, Winona Lake 1998.
 • Payne-Smith Robert, Thesaurus Syriacus, Typhographeo Clarendoniano, Oxonii 1879.
 • Peshitta Tool, http://www.dukhrana.com/peshitta/ [25.01.2018]
 • Polonski Pinchas (red.), Sidûr ša‘ărê těfilâ, Maḥănāyim‬, Yěrûšělem 5767 (2008).
 • Pravoslavnoe Bogosluženie, t. 3, Svâto-Filaretovskij Institut, Moskva 2010.
 • Rosik Mariusz, Judaistyczne tło Modlitwy Pańskiej (Mt 6,9-13) w świetle idei ojcostwa Bożego w kazaniu na Górze, „Verbum Vitae” 2011, nr 20, s. 1–23.
 • Rucki Mirosław, Abdalla Michael, Zapożyczenia greckie w syryjskiej anaforze św. Jakuba Brata Pańskiego, „Przegląd Orientalistyczny” 2017, nr 1–2, s. 155–165.
 • Rucki Mirosław, Mor Severius Moses, Abdalla Michael, Benyamin Ashraf, Miłosierdzie Boże w tradycji judaizmu i Kościołów Wschodu, w: Joanna Jaromin (red.), Oblicza miłosier-dzia w Biblii, TUM, Wrocław 2016, s. 371–404.
 • Sacrament of Repentance and Confession,http://www.copticchurch.net/topics/thecopticchurch/sacraments/3_repentance_confesstion.html [30.12.2017].
 • Shhimo: Das Chorgebet der Antiochenisch Syrisch-Orthodoxen Kirche, Kloster Mor Gabriel, Leinatal 2014.
 • Sidûr šaběḥî gě’ûlīm, „Gě’ûlīm”, Yěrûšělem 1995.
 • Van der Horst Pieter Willem, Newman Judith Hood, Early Jewish Prayers in Greek, de Gruy-ter, Berlin – New York 2008.
 • Woźniak Marta, Tożsamość diaspory asyryjskiej w Stanach Zjednoczonych, „Przegląd Orien-talistyczny” 2009, nr 3–4, s. 205–219.
 • Zawadzki Ryszard, Biblijne inspiracje encykliki „Dives in misericordia”, „Wrocławski Prze-gląd Teologiczny” 2009, t. 17, nr 2, s. 93–99.
 • http://catholicatenews.in/~mosc/wp-content/uploads/2015/03/Hand_Book__Family_Prayers.pdf [03.08.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0033-2283
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4730f56d-73a4-4f7a-b67e-bb0f512a6da6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.