PL EN


2013 | 5 | s. 25-42
Article title

Duchowieństwo katolickie diecezji płockiej w okresie powstania styczniowego

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Narodowy zryw powstańczy w 1863 r. odbił się szerokim echem nie tylko w Królestwie, ale także na Litwie i Białorusi. Wzięły w nim udział wszystkie warstwy społeczne Polaków. Do tego niezwykłego zrywu włączyło się także duchowieństwo katolickie diecezjalne i zakonne. W diecezji płockiej około 180 duchownych za swoją działalność patriotyczną i narodową w różny sposób było represjonowanych. Wielu z nich skazanych było na katorgi syberyjskie, osiedlenie w odległych regionach cesarstwa, więzienie i inwigilację. Także duchowieństwo zakonne doznało represji, zwłaszcza przez kasatę wielu klasztorów. Wszystko to utrudniało realizowanie misji Kościoła, choć nie złamało woli i ducha w walce o prawa Kościoła i Narodu.
EN
The author described the participation and role of the Catholic clergy of Plock Diocese in the January Uprising.
Year
Volume
5
Pages
s. 25-42
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47353b02-ef30-42f6-83d5-17319f37546b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.