PL EN


2018 | 19 | 35-63
Article title

Income and Expenditure Inequalities among Households in Poland

Title variants
PL
Nierówności przychodów i wydatków wśród polskich gospodarstw domowych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Stratification and its inverse concept, overlapping, are strictly connected with inequality, playing an essential role in one kind of decomposition of the Gini index. Properties of overlapping indexes are investigated in this paper. Decomposition of inequalities in Poland (of incomes, expenditures, and their difference), which includes the overlapping-due term, is performed and analysed.
PL
Stratyfikacja oraz pojęcie do niej odwrotne, przekrywanie, są ściśle powiązane z miarami nierówności i odgrywają kluczową rolę w jednym ze sposobów dekompozycji współczynnika Giniego. W niniejszej pracy badane są własności współczynników przekrywania. Analizowana jest dekompozycja nierówności w Polsce (przychodów, rozchodów oraz różnic pomiędzy przychodami i rozchodami gospodarstw domowych), w której pojawia się człon zależny od przekrywania się rozkładów dla poszczególnych grup.
Year
Issue
19
Pages
35-63
Physical description
Contributors
 • Uniwerystet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, Katedra Statystyki, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland
References
 • Bhattacharya, N. and Mahalanobis, B. (1967) “Regional Disparities in Household Consumption in India”. Journal of the American Statistical Association 62(317): 143–61, https://doi.org/10.1080/01621459.1967.10482896.
 • Dagum, C. (1997) “A New Approach to the Decomposition of the Gini Income Inequality Ratio”. Empirical Economics 22(4): 551–31, https://doi.org/10.1007/bf01205777.
 • Central Statistical Office (2011) “Household Budget Survey for Poland”. Warsaw.
 • Jędrzejczak, A. (2014) “Income Inequality and Income Stratification in Poland”. STATISTICS 269.
 • Kot, S. M. (2008) Polaryzacja ekonomiczna: teoria i zastosowanie [Economical Polarisation: Theory and Applications]. Warszawa: PWN.
 • Ostasiewicz, K. and Vernizzi, A. (2017) “Decomposition and Normalization of Absolute Differences, when Positive and Negative Values are Considered: Applications to the Gini Coefficient”. Quantitative Methods in Economics XVIII: 427–91, https://doi.org/10.22630/mibe.2017.18.3.44.
 • Pyatt, G. (1976) “On the Interpretation and Disaggregation of Gini Coefficients”. The Economic Journal 86(342): 243–55, https://doi.org/10.2307/2230745.
 • Raffinetti, E., Siletti, E. and Vernizzi, A. (2015) “On the Gini Coefficient Normalization when Attributes with Negative Values are Considered”. Statistical Methods & Applications 24(3): 507–21, https://doi.org/10.1007/s10260-014-0293-4.
 • Shorrocks, A. F. (1984) “Inequality Decomposition by Population Subgroups”. Econometrica: Journal of the Econometric Society 52(6): 1369–85, https://doi.org/10.2307/1913511.
 • Yitzhaki, S. (1994) “Economic Distance and Overlapping of Distributions”. Journal of Econometrics 61(1): 147–59, https://doi.org/10.1016/0304-4076(94)90081-7.
 • Yitzhaki, S. and Lerman, R. I. (1991) “Income Stratification and Income Inequality”. Review of Income and Wealth 37(3): 313–29, https://doi.org/10.1111/j.1475-4991.1991.tb00374.x.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47366554-ea29-40d4-9c28-f157536eaac8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.