PL EN


2019 | 20 | 221-229
Article title

Zespołowość studentów jako dobro wspólne. Refleksje na marginesie pracy dydaktycznej

Authors
Content
Title variants
EN
Students’ team spirit as a common good. Reflections on the margin of didactic work
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule Autorka podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie: Czy i jak wykorzystując w dydaktyce akademickiej naturalne zasoby zespołowości grup dziekańskich, możliwe staje się budowanie czy pomnażanie zasobów dobra wspólnego grupy? W tekście krótko zarysowuje kategorię dobra wspólnego, wyróżnia jej cechy, aby następnie wykorzystać ją do oglądu grupy studenckiej. Wykorzystuje do tego fragment prowadzonych przeze siebie analiz dotyczących relacji w grupach dziekańskich (czyli grupach formalnie wydzielonych do realizacji dydaktyki na uczelni, np. ćwiczenia, wykład). Analizie poddaje 400 swobodnych wypowiedzi pisemnych studentów ostatniego roku wszystkich wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dotyczących relacji w grupach studenckich (jest to fragment szeroko zakrojonych badań panelowych dotyczących edukacyjnych doświadczeń studentów). Następnie zastanawia się nad możliwością dydaktycznego wykorzystania zespołowości grupy we własnej pracy dydaktycznej.
EN
In the article, the author attempts to answer the question: Whether and how has it become possible to make use of the natural potential of student class groups for building and multiplying the resources of the common good in academic teaching? The text briefly outlines the category of the common good, distinguishes its features, and then makes use of both notions to scrutinise academic groups of students. To this end, it uses a fragment of the author’s former analyses of relationships within academic groups of students (i.e. groups that are formally designated for the implementation of didactics at the university, e.g. classes, lectures). 400 written statements on relationships within groups were sent in by last year students of all faculties of the Adam Mickiewicz University in Poznań (this is a fragment of extensive panel research on students’ educational experiences). Finally, the author considered the possibility of didactic applications of the group potential in her own didactic work.
Year
Volume
20
Pages
221-229
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
author
 • Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Szkolnej, Pracownia Pedagogiki Szkoły Wyższej;
References
 • Bernstein B. (1990), Odtwarzanie kultury, przekł. Z. Bokszański, A. Piotrowski, Wyd. PIW, Warszawa.
 • Bochno E. (2012), Czy tylko rywalizacja i wyścig szczurów? Atmosfera w grupach studenckich (doniesienie z badań), w: Tożsamość w społeczeństwie współczesnym: pop – kulturowe [re]interpretacje, A. Gromkowska-Melosik, Z. Melosik (red.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 239-252.
 • Bochno E. (2013), Grupy studenckie – czy i jaka wspólnota?, w: Fabryki dyplomów czy universitas?, M. Czerepaniak-Walczak (red.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 226-244.
 • Bollier D. (2004), The Commons. Dobro wspólne dla każdego, przekł. Spółdzielnia Socjalna Faktoria, Wydawnictwo Faktoria, Zielonka.
 • Brown R. (2006), Procesy grupowe. Dynamika wewnątrz grupowa i międzygrupowa, przekł. J. Suchecki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Bruner J. (2006), Kultura edukacji, przekł. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, Wydawnictwo Uni¬versitas, Kraków.
 • Dudzikowa M., Beszterda-Wawrzyniak R., Jaskulska S., Marciniak M., Bochno E., Bochno I., Knasiecka-Falbierska K. (2013), Oblicza kapitału społecznego uniwersytetu. Diagnoza – interpretacje – konteksty, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Dudzikowa M., Jaskulska S., Wawrzyniak-Beszterda R., Bochno E., Bochno I., Knasiecka-Falbierska K., Marciniak M. (2011), Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla. Diagnoza i uwarunkowania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Dudzikowa M., Wawrzyniak-Beszterda R. (red.) (2010), Doświadczenia szkolne pierwszego roczni¬ka reformy edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Maffesoli M. (2008), Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, przekł. M. Bucholc, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ostrom E. (2013), Dysponowanie wspólnymi zasobami, przekł. Z. Wiankowska-Ładyka, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Putnam R. (2005), Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, przekł. J. Szacki, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
 • Tuohy D. (2002), Dusza szkoły o tym, co sprzyja zmianie i rozwojowi, przekł. K. Kruszewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47383658-1d57-462b-8e81-01e205f03474
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.