PL EN


2014 | 41 | 10(487) Regionalne strategie polityki społecznej | 38-42
Article title

Współpraca środowisk akademickich z placówkami pomocy społecznej w zakresie tworzenia samorządowych polityk społecznych na Podkarpaciu

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Cooperation between academic milieu and social welfare centers in the field of creation of local social policy in Podkarpacie
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main point of the article is to present the cooperation of academic environments with subjects that create the social policies on local and regional level of the Podkarpacie voivodeship. It pictures four fundamental areas of social problems researched in the region of Podkarpacie since the middle of 1990s: the unemployment and labour market; poverty and social exclusion; family problems and the situation of the disabled. Our research concerned poviats and cities where the described research has been carried out. Its main focus was the transmission of the research on the creation of strategies of local development and strategies of solving social problems. Only in the case of the second kind of strategies it is observed that there is a particular influence of realised research projects on the creation of social policy. Although, it is significantly conditioned by individual factor: attitudes of people participating in the process of creating strategies towards scientific data. The attitude accepting such data appears less often than the indifferent attitude. The result of the research is that there is an obligation of structural solutions that could ensure the proper communication between the practitioners and researchers in the field of creating social policy on the local level.
PL
Celem artykułu jest ukazanie współpracy środowisk akademickich z podmiotami tworzącymi politykę społeczną na szczeblu lokalnym i regionalnym w województwie podkarpackim. Przedstawione są w nim cztery zasadnicze obszary badań problemów społecznych realizowane na Podkarpaciu od połowy lat 90.: bezrobocie i rynek pracy, ubóstwo i wykluczenie społeczne, problemy rodziny oraz sytuacja osób niepełnosprawnych. Badania dotyczyły powiatów i miast, w których były realizowane opisywane badania. Interesujące było, jakie jest przełożenie badań na tworzone strategie rozwoju lokalnego oraz strategie rozwiązywania problemów społecznych. Tylko w przypadku drugiego typu strategii można zaobserwować pewien wpływ realizowanych projektów na kreowanie polityki społecznej. Jest on jednak silnie uwarunkowany przez czynnik indywidualny: postawy osób uczestniczących w tworzeniu strategii wobec danych pochodzących z opracowań naukowych. Postawa otwarta na tego typy dane pojawia się jednak rzadziej niż postawy obojętne. Wnioskiem z badań jest konieczność rozwiązań strukturalnych, które zapewniłyby poprawną komunikację pomiędzy praktykami a badaczami w zakresie projektowania polityki społecznej na poziomie lokalnym.
Contributors
  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Uniwersytet Rzeszowski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-473a4374-aacb-4c15-a926-777ece47c05e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.