PL EN


2015 | 2 | 147-160
Article title

Językowy obraz osób niepełnosprawnych wśród uczniów klas VI szkoły podstawowej

Authors
Content
Title variants
EN
The linguistic representation of disabled people among 6th grade students of primary school
Languages of publication
Abstracts
PL
Autorka w swoim artykule podejmuje temat językowego obrazu osób niepełnosprawnych wśród uczniów klasy VI szkół podstawowych, opierając się na badaniach empirycznych wykonywanych w 2013 roku w Krakowie. Zwraca uwagę na występujący w polszczyźnie przełomu XX i XXI wieku wizerunek osób niepełno - sprawnych, w szczególności na zjawisko transferu pojęć medycznych do języka potocznego. Następnie przechodzi do omówienia wyników badań własnych i porównania ich z tymi, które zostały wykonane przez Sławomirę Sadowską w 2004 roku, sytuując je w kontekście ogólnych przemian kulturowych w Polsce, dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych.
Year
Issue
2
Pages
147-160
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
References
  • Bartmiński J. (1999). Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata. W: J. Bartmiński (red.), Językowy obraz świata. Lublin: Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
  • Fidowicz A. (2014). Nie tylko „Tajemniczy ogród”. Narracje o niepełnosprawności – propozycje lekturowe. Niepublikowana praca magisterska. Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
  • Galasiński D. (2013). Osoby niepełnosprawne czy z niepełnosprawnością? Niepełnosprawność – Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania, 4, s. 3.
  • Januszek H. (2006). Ocena skuteczności projektu „Praca dla każdego niepełnosprawnego” – raport z badania, b.d.
  • Sadowska S. (2005). Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób niepełnosprawnych. Toruń: Wyd. Edukacyjne „Akapit”.
  • Starzyńska D. (2009). Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy – podręcznik dobrych praktyk. Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.
  • Słownik współczesnego języka polskiego (1998). Sikorska-Michalak A. i Wojniłko O. (red). Warszawa: Wyd. „Wilga”.
  • Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna (1936). Kraków: Wyd. „Gutenberga”.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-473cbeae-e110-4264-8b5a-651b1179ee90
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.