PL EN


Journal
2016 | 2 | 4(9) | 2.37-2.45
Article title

Перспективи запровадження міжнародних стандартів «Базель-III» для вітчизняних банків на основі міжнародного досвіду

Content
Title variants
EN
Prospects of implementation of "Basel III" international standards for domestic banks based on international experience
Languages of publication
UK
Abstracts
UK
У статті узагальнено основні вимоги нових стандартів «Базеля-ІІІ» у контексті регулювання капіталу банків та визначено перспективи їх впровадження для вітчизняних банків на основі аналізу міжнародного досвіду. Актуальність даної проблеми сформульована в необхідності відновлення стабільності банківської системи України за допомогою нових стандартів, мета яких полягає у підвищенні стійкості банків і захисті прав споживачів фінансових послуг. Визначено основні загрози, з якими зіткнулися банківські системи розвинутих країн, та які можливі для української фінансової системи. Запропоновано шляхи досягнення максимально позитивного ефекту від впровадження нової банківської реформи.
EN
This article summarizes the main requirements of the "Basel III" new standards in the context of banks capital regulation and identifies prospects for implementation of domestic banks based on analysis of international experience. The urgency of the problem is formulated in the need to restore the stability of the banking system of Ukraine with the new standards, which purpose is to increase the stability of banks and to protect the rights of financial services consumers. The main threats faced by the banking systems of developed countries and possible for the Ukrainian financial system were determined. The ways of achieving maximum benefits of new banking reform introduction were proposed.
Journal
Year
Volume
2
Issue
Pages
2.37-2.45
Physical description
Dates
published
2016-04-30
Contributors
References
  • Basel III Monitoring Report / Basel Committee on Banking Supervision. – [S. l.] : Bank for International Settlements, 2014. – 47 p. – Also available from: http://www.bis.org/publ/bcbs289.pdf.
  • Бусько К. А. Транспаретність капіталу та ризиків діяльності банків в контексті вимог «Базеля ІІІ» [Електронний ресурс] / К. А. Бусько // Int-konf.Org – наукові конференції. – Режим доступу: http://goo.gl/vv62As. – Станом на 31.05.2014. – Назва з екрана.
  • Іваній К. О. Вплив Базеля III на формування бізнес-стратегії європейських банків / К. О. Іваній // Економічний форум. – 2014. – № 2. – С. 184-189.
  • Коваленко В. В. Достатність капіталу банківської системи в умовах циклічного розвитку економіки / В. В. Коваленко, Д. С. Гайдукович // Стратегічні пріоритети. – 2014. – №1. – С. 48-58.
  • Крупка І. М. Сучасні міжнародні вимоги регулювання ліквідності банків / І. М. Крупка, Х. П. Паньків // Бізнес Інформ. – 2013. – № 6. – С. 337-341.
  • Мамедов С. Базель ІІІ як банківська карта євроінтеграції [Електронний ресурс] / С. Мамедов // Європейська правда. – 2014. – 08 липня. – Режим доступу: http://www.eurointegration.com.ua/experts/2014/07/8/7024038. – Назва. с екрана.
  • Папаіка О. О. Капітал банків у контексті вимог міжнародних стандартів Базель-III: перспективи для України / О. О. Папаіка, Е. В. Косова // Бізнес Інформ. – 2014. – №7. – С. 241-246.
  • Про внесення змін до деяких законів України щодо упередження (мінімізації) негативного впливу на стабільність банківської системи [Електронний ресурс] : проект Закону України від 27 травня 2014 р. № 4938 // Верховна Рада України : офіційний веб-портал. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51112. – Станом на 01.04.2016. – Назва з екрана.
  • Хорунжий Д. Сучасні тенденції впровадження положень Базеля ІІІ / Д. Хорунжий // Вісник Національного банку України. – 2015. – №4. – С. 60-65.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/128
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-473fd767-fc20-43a3-823b-2f68826c22bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.