PL EN


2013 | 3 | 2 | 285-300
Article title

Anselms Proslogion, “nichts” gegen Nishida und Heidegger

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
DE PL EN
Abstracts
PL
Co jest większe, bycie czy nic? Anzelm dowodzi istnienia Boga przy pomocy nihil. Bóg jako to, od czego nic większego nie może zostać pomyślane przez skończony umysł. Właściwe dla Anzelma logiczne – i być może mistyczne – użycie słowa „nic” domaga się porównania z negatywną ontologią Heideggera i jej recepcją w ramach tzw. Szkoły z Kioto założonej przez Nishidę. Czyż jednak pustka buddyzmu zen nie odsyła nas do – niewypowiedzianej – boskiej obecności?
EN
What is greater, being or nothingness? Anselm proves the existence of God with the help of nihil : God as nothing greater than any finite being can think of. Anselm’s logical — and perhaps mystic — use of nothingness demands comparison with Heidegger’s negative ontolog y and its reception in Nishida’s Kyoto School. But doesn’t Zen Buddhist emptiness stand for divine presence being unspeakable?
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
285-300
Physical description
Dates
published
2013
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47434951-cd5f-47ea-af52-73c4d92d815b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.