Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 3 | 2 | 285-300

Article title

Anselms Proslogion, “nichts” gegen Nishida und Heidegger

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

DE PL EN

Abstracts

PL
Co jest większe, bycie czy nic? Anzelm dowodzi istnienia Boga przy pomocy nihil. Bóg jako to, od czego nic większego nie może zostać pomyślane przez skończony umysł. Właściwe dla Anzelma logiczne – i być może mistyczne – użycie słowa „nic” domaga się porównania z negatywną ontologią Heideggera i jej recepcją w ramach tzw. Szkoły z Kioto założonej przez Nishidę. Czyż jednak pustka buddyzmu zen nie odsyła nas do – niewypowiedzianej – boskiej obecności?
EN
What is greater, being or nothingness? Anselm proves the existence of God with the help of nihil : God as nothing greater than any finite being can think of. Anselm’s logical — and perhaps mystic — use of nothingness demands comparison with Heidegger’s negative ontolog y and its reception in Nishida’s Kyoto School. But doesn’t Zen Buddhist emptiness stand for divine presence being unspeakable?

Year

Volume

3

Issue

2

Pages

285-300

Physical description

Dates

published
2013

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-47434951-cd5f-47ea-af52-73c4d92d815b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.