PL EN


2017 | 3 | 11-23
Article title

Polskie organizacje pozarządowe w Internecie

Authors
Content
Title variants
EN
The activity of Polish non-governmental organizations in the Internet
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Punktem wyjścia dla podjętych rozważań jest założenie, że komunikacja zapośredniczona przez technologie informacyjno-komunikacyjne powinna być kluczowym elementem strategicznego zarządzania organizacją pozarządową, gdyż pozwala na dotarcie z informacjami dotyczącymi misji i celów działalności NGO do szerszego grona odbiorców. Autorka w artykule prezentuje efekty przeprowadzonych na grupie polskich organizacji pozarządowych badań sondażowych, które pozwalają zdiagnozować poziom kompetencji informacyjno-komunikacyjnych osób angażujących się w codzienną działalność polskich NGO.
EN
The starting point for the discussion is the assumption that communication mediated by the ICT should be a key element of the strategic management of non-governmental organization. It allows to reach with information about the mission and NGO’s goals to a wider audience. The author presents the results of surveys conducted on a group of Polish non-governmental organizations, that allows to diagnose the level of information and communication competence of people engaging in everyday activities of Polish NGOs.
Year
Issue
3
Pages
11-23
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4745f9e5-891c-4ae9-a0c8-04d59505d583
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.