PL EN


2015 | 3 (24) | 149-164
Article title

Zaangażowanie pracowników w ciągłe doskonalenie - studium przypadku

Content
Title variants
EN
Employees commitment for continuous improvement – case study
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
There is a growing interest in the idea of continuous improvement, both in the area of theory and practice of management. The involvement of the employees is one of key factors for the effective implementation of this idea. The paper aims to present the ways of increasing commitment of the employees for improvement actions and indicate potential problems in this area. Literature studies and analysis of a case study of a large company operating in the food industry have been carried out, showing that there is no continuous improvement without committed employees, therefore managers need to shape this commitment. The audited company undertakes many activities to engage employees in improvements and already noticed many benefits. However, the company is also aware of the negative consequences of these actions. The need to follow this direction is beyond doubt, but this has to be done deliberately and carefully.
Year
Issue
Pages
149-164
Physical description
Contributors
References
 • Anand G., Chajed D., Delfin L., Job autonomy, trust in leadership and continuous improvement: An empirical study in health care, “Operations Management Research” 2012, no. 5, s.70-80.
 • Bednarek M., Doskonalenie systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2007.
 • Bessant J., Caffyn S., Gallagher M., An evolutionary model of continuous improvement behaviour, “Technovation” 2001, vol. 21, no. 1, s. 67-77.
 • Broszura firmowa Mondelez Polska, Formularz przeglądu efektywności pracy. System ocen okresowych pracowników, 2015a.
 • Broszura firmowa Mondelez Polska, Proces zarządzania efektywnością pracy, 2015b.
 • Furterer S., Lean Six Sigma in Service, CRC Press, Boca Raton, 2009.
 • Gajdzik B., Jakość stanowiska pracy w filozofii Kaizen, „Problemy Jakości” 2015, nr 4, s. 2-7.
 • George L.M., Lean Six Sigma, McGraw-Hill, New York 2002.
 • Imai M., Gemba kaizen – zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania, tłum. M. Witkowska, B. Sałbut, MT Biznes, Warszawa 2006.
 • Imai M., Kaizen – klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, tłum. K. Pawłowski, MT Biznes, Warszawa 2007.
 • Krasiński M., Kulturowe uwarunkowania wykorzystania japońskich koncepcji, metod i technik zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.
 • Lam M., O’Donnell M., Robertson D., Achieving employee commitment for continuous initiatives, “International Journal of Operations & Production Management” 2015, no. 2, s. 201-215.
 • Lichtarski J., Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2015.
 • Liker J.K., Franz J.K., Droga Toyoty do ciągłego doskonalenia, tłum. D. Gasper, MT Biznes, Warszawa 2013.
 • Łukasiński W., Zaangażowanie pracownika a jakość funkcjonowania organizacji, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2014, nr 9, s. 34-45.
 • Miller J., Wroblewski M., Villafuerte J., Kultura kaizen. Budowanie i utrzymanie kultury ciągłego doskonalenia, tłum. D. Gasper, MT Biznes, Warszawa 2014.
 • Ni W., Sun H., The relationship between organizational learning, continuous improvement and performance improvement: An evolutionary perspective, “TQM and Business Excellence 2009”, 20(10), s. 1041-1054.
 • Oliver J., Continuous improvement: Role of organizational learning mechanisms, “International Journal of Quality and Reliability Management” 2009, 26(6), s. 546-563.
 • Rogala P., Angażowanie pracowników w działania związane z ciągłym doskonaleniem, „Problemy Jakości” 2015, nr 5, s. 35.
 • Wasilewski L., Kaizen. Tajemnica sukcesu Japonii, ZETOM, Warszawa 1997.
 • www.enjoymondelez.com.
 • Yen-Tsang Ch., Csillag J.M., Siegler J., Theory of Reasoned Action for continuous improvement capabilities: A behavioral approach, Articles 2012, RAE São Paulo, 2012, vol. 52, no. 5, set./out., s. 546-564, http://www.scielo.br/pdf/rae/v52n5/a06v52n5.pdf (18.09.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-474a73aa-3f1e-4a71-a83f-4db9b787ad66
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.