PL EN


2019 | 2 | 153-161
Article title

Funkcja nasycenia teoretycznego i jej nienasycenie - implikacje metodologiczne dla badań w pedagogice

Content
Title variants
EN
The function of theoretical saturation and unsaturation – the methodological implications for study in education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje ideę funkcji teoretycznego nasycenia kategorii inspirowaną pojęciem nienasycenia funkcji Gottloba Fregego. Kluczowa teza, iż pedagogika korzysta z matematycznego pojęcia funkcji, stała się podstawą argumentacji, mającej umocowanie w analizie pojęć i modeli teoretycznych, za postulatem traktowania nasycania teoretycznego jako procesu ukierunkowanego na izomorfizm odwzorowania przedmiotu badania w system symboli językowych. Postulat ten oraz przywoływane argumenty otwierają dyskusję nad poszerzaniem zakresu teoretycznych instrumentów w opisie i analizie zagadnienia nasycenia teoretycznego.
Year
Issue
2
Pages
153-161
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Borkowski L. (1977). Logika formalna. Systemy logiczne. Wstęp do metalogiki (wyd. 2). Warszawa: Pań­stwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Bronsztejn I.N., Siemiendiajew K.A., Musiol G., Muhlig H. (2015). Nowoczesne kompendium matematyki (wyd. 6). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Charmaz K. (2009). Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik o analizie jakościowej. Warszawa: Wydaw­nictwo Naukowe PWN.
 • Choynowski M. (1971). Pomiar w psychologii. W: J. Kozielecki (red.), Problemy psychologii matematycznej (s. 15-42). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Frege G. (2014a). Fragmenty z Grundlagen der Arithmentik (1884). W: tegoż, Pisma semantyczne (wyd. 2, s. 10-17). Warszawa: PWN.
 • Frege G. (2014b). Funkcja i pojęcia. W: tegoż, Pisma semantyczne (wyd. 2, s. 18-44). Warszawa: Wydaw­nictwo Naukowe PWN.
 • Frege G. (2014c). Pojęcie i przedmiot. W: tegoż, Pisma semantyczne (wyd. 2, s. 45-59). Warszawa: Wy­dawnictwo Naukowe PWN.
 • Frege G. (2014d). Sens i znaczenie. W: tegoż, Pisma semantyczne (wyd. 2, s. 60-88). Warszawa: Wydaw­nictwo PWN.
 • Frege G. (2014e). Co to jest funkcja?. W: tegoż, Pisma semantyczne (wyd. 2, s. 89-100). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Frege G. (2014f). Z spuścizny pośmiertnej (Z uwag o sensie i znaczeniu (po 1892)). W: tegoż, Pisma semantyczne (wyd. 2, s. 130-139). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Glaser B.G., Strauss A.L. (2009). Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 • Guba G.E. (1981). Criteria for Assessing the Trustworthiness of Naturalistic. Educational Communication and Technology, 29 (2), 75-91.
 • Guest G., Bunce A., Johnson L. (2006). How Many Interviews Are Enough? An Experiment with Data Satura­tion and Variability. Field Methods, 18 (1), 59-82.
 • Jaworski J. (1977). Matematyczne podstawy metrologii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Konecki K. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Łagosz M. (1997). Analiza Fregowskiej kategorii nienasycenia. Filozofia Nauki, 5/3, 55-70.
 • Marshall B., Cardon P., Poddar A., Fontenot R. (2013). Does sample size matter in qualitative research?: A review of qualitative interviews in is research. Journal of Computer Information System, 54 (1), 11-22.
 • Mason M. (2010). Sample Size and Saturation in PhD Studies Using Qualitative. Forum Qualitative Sozial­forschung, 11 (3) / Forum: Qualitative Social Research, Art. 8, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:­0114-fqs100387.
 • Musielak J. (1970). Wstęp do matematyki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • O’Reilly M., Parker N. (2013). ‘Unsatisfactory Saturation’: a critical exploration of the notion of saturated sample sizes in qualitative research. Qualitative Research, 13, 2, 190-197.
 • Pasikowski S. (2015). Czy wielkość jest niezbędna? O rozmiarze próby w badaniach jakościowych. Przegląd Badań Edukacyjnych / Educational Studies Review, 21(2), 213-231.
 • Saunders B., Sim J., Kingstone T., (2018). Saturation in qualitative research: exploring its conceptualization and operationalization. Quality & Quantity. International Journal of Methodology, 52, 1893–1907.
 • Tałasiewicz M. (2012). Podmiot i predykat: filozoficzne podstawy gramatyki kategorialnej. Przegląd Filozo­ficzny – Nowa Seria, 1 (81), 147-165.
 • Wolniewicz B. (2014). Semantyka Fregego. W: G. Frege, Pisma semantyczne (wyd. 2, s. VII-XXXII). War­szawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-474c4a06-ff6d-42f2-a9bb-182a20e3729b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.