PL EN


2010 | 27 | 285-303
Article title

Prognozowany kryzys społeczno‑ekologiczny XXI w. jako konsekwencja procesów globalizacyjnych końca XX w.?

Authors
Content
Title variants
EN
The forecast socio‑ecological crisis of the 21st century as a consequence of globalization processes at the close of the second millennium?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie udzielono w trzech etapach. W pierwszym scharakteryzowano kwestię globalizacji. W drugim zwrócono uwagę na potrzebę dokonania właściwego rozróżnienia w ramach analizy stanu ludzkich społeczności, które podlegają procesom globalizacyjnym. W ramach trzeciego etapu zarysowano możliwość przezwyciężenia bezradności ideologicznych wizji odnoszących się do kwestii społecznych, które dotyczą dokonujących się tzw. społeczno‑ekologicznych procesów mondializacyjnych.
EN
In the context of the current 21st century globalization processes, the author raises the significance of reflection articulated on the part of the post‑communist and post‑totalitarian communities, the integrating European Union and its member states. This importance stems from the necessity to consider contemporary integration processes from all angles, and not to concentrate only on the intellectual vision of both the European and American West, so apparently permeated with one‑sidedness of interpretation. As it seems, the intellectuals of the West fail to notice the gravity of the fact that secular equivalents of religiousness, which are totalitarianism and western consumer capitalism, have become a mere caricature of human aspirations and ideals, thus distorting intellectual bases of consecutive stages of globalization. The reflection of the article has been contained in three parts. In its first part the author characterises the rising topicality of globalization. Next, he raises the necessity to differentiate between various human communities in the analyses on the current stage of globalization processes. Thus, he recognizes the importance to identify different stages of human communities’ historical development, which due to an enormous progress in technology had to face the reality of globalization. Last but not least, the author attempts to outline the possibilities to overcome ideological helplessness concerning the issue of socio‑ecological problems resulting from the globalization processes in the continental diversity of cultural religious local communities.
Year
Issue
27
Pages
285-303
Physical description
Contributors
 • Wydział Historyczny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań
References
 • Applebaum A., Gułag, Warszawa 2005.
 • Bauman Z., Globalizacja – i co z tego dla ludzi wynika, Warszawa 2000.
 • Buksiński T., Moderność, Poznań 2001.
 • Buksiński T., Między jednością polityczną a wielością etniczną w Europie Środkowej i Wschodniej, „Sprawy Wschodnie” 2008, nr 1‒2, s. 135‒156.
 • Kraje Europy Środkowowschodniej a globalizacja, red. D. Dobrzański, J. Jakubowski, A. Wawrzynowicz, Poznań 2005.
 • Friszke A., Opozycja polityczna w PRL 1945‒1980, Londyn 1994.
 • Friszke A., Losy państwa i narodu 1939‒1989, Warszawa 2003.
 • Golka M., Cywilizacja. Europa. Globalizacja, Poznań 1999.
 • Kubicki D., Współczesność globalizujących się ludzkich społeczności wyzwaniem dla teologii katolickiej, a zwłaszcza teologii uprawianej w Polsce, „Roczniki teologii dogmatycznej” 2009, nr 1, s. 173‒196.
 • Kubicki D., Upadek masowej wiary w społecznościach Zachodu jako badawcze wyzwanie współczesności wobec filozofii religii i socjologii religii (w druku).
 • Labuda G., Przyszłość państw narodowych i nacjonalizmów w jednoczącej się Europie, w: Rozważania nad teorią i historią kultury i cywilizacji, red. G. Labuda, Poznań 2008, s. 431‒465.
 • Lane T., Ofiary Stalina i Hitlera, Warszawa 2007.
 • Malia M., Judging Nasizm and Communism, „National Interest” 2002, nr 2, s. 63‒78.
 • Malia M., Lokomotywy historii. Zwroty w dziejach i kształtowanie nowoczesnego świata, Warszawa 2008.
 • Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski 1939‒1989, Warszawa 1995.
 • Paczkowski A., 1939‒1989, w: Polska na przestrzeni wieków, red. H. Samsonowicz i in., Warszawa 2006, s. 625‒731.
 • Stiglitz J. E., Globalizacja, Warszawa 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-474ee604-9dc3-4b2b-9ea9-b108c8391e5f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.