PL EN


2017 | 5 (370) | 171-179
Article title

Trendy i wyzwania dla Nowej Gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem zachowań konsumenckich

Content
Title variants
EN
Analysis of Trends and Challenges for New Economy with a Particular Concern of Customer Behaviours
RU
Тенденции и вызовы для Новой экономики с особым учетом потребительского поведения
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
W związku z dynamicznym rozwojem i zmianami zachowań konsumentów w aspekcie globalnym, interesujące staje się poszukiwanie nowych cech i właściwości, opisujących współczesnych konsumenta w Nowej Gospodarce. W artykule odniesiono się do zagadnień związanych z trendami oraz tendencjami determinującymi kształtowanie się postaw i zachowań konsumentów. Pracę zakończono wnioskami.
EN
Due to the dynamic development of technologies and economy, which is shadowed by a change in consumer behaviour in the global context, searching for new qualities of a New Consumer becomes a crucial issue. In the article, the matters of trends and tendencies determining consumer attitudes and behaviours in New Economy were analysed. The article is finished with conclusions.
RU
В связи с динамичным развитием и изменениями в поведении потребителей в глобальном аспекте интересным становится поиск новых черт и свойств, описывающих современного потребителя в Новой экономике. В статье затронули вопросы, связанные с трендами и тенденциями, определяющими формирование отношения и поведения потребителей. Работа завершается выводами.
Year
Issue
Pages
171-179
Physical description
Contributors
author
References
 • Alon I., Jaffe E., Prange C., Vianelli D. (2017), Global Marketing. Contemporary Theory, Practice, and Cases, Routledge, New York.
 • Bejm A., Gąsior M. (2014), Źródła postrzeganego ryzyka a skłonność konsumentów do zakupów on-line w świetle wyników badań własnych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 337.
 • Burgiel A. (2013), Re-generacja jako megatrend w zachowaniach konsumentów − czy Polacy są na nią gotowi, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 777.
 • Chan S.S., Fang X., Brzeziński J.R., Zhou Y., XU S., Lam J. (2002), Usability for mobile commerce across multiple form factors, “Journal of Electronic Commerce Research”, No. 2.
 • DeGrandpre R. (2007), Digitopia: The Look of the New Digital You, SAGE Publications, London.
 • Edelman D.C., Singer M. (2016), Ścieżka klienta, czyli jak konkurować w wymiarze procesu zakupowego, „HBR Polska”, grudzień-styczeń.
 • Emerich M. (2011), The gospel of sustainability: media, market and LOHAS, University of Illinois, Illinois.
 • Gotwald-Feja B. (2016), Konsument w realiach omnichannel. Wykorzystanie e-marketingu na rynku atrakcji turystycznych, Wydawnictwo SIZ, Łódź.
 • Graham C., Smith F. (2004), Competition, Regulation and the New Economy, Hart Publishing, Portland.
 • Gregor B., Gotwald-Feja B., Łaszkiewicz A. (2017), E-Commerce a zachowania konsumentów, (w:) Bartosik-Purgat (red.), Zachowania konsumentów w globalnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gregor B., Stawiszyński M. (2011), Od e-commerce do social commerce – zmiany zachodzące w handlu elektronicznym i internecie a e-klienci (trendy i wyzwania), „Handel Wewnętrzny”, nr 3.
 • Heidegger M. (2016), Mindfulness. Oxford, New York, New Delhi, Bloomsbury, Sydney.
 • Iwińska-Knop K., Zając D. (2015), Logistyczne uwarunkowania funkcjonowania e-handlu na przykładzie sieci detalicznych, „Logistyka”, nr 2.
 • Jaciow M., Wolny R. (2011), Polski e-konsument. Typologia zachowania, One Press, Gliwice.
 • Jasiński J. (2016), Specyfika biznesu w internecie, (w:) Dutko M. (red.), Biblia e-biznesu 2, Nowy Testament, Helion, Gliwice.
 • Karten D. (2010), Agenda for a New Economy. From Phantom Wealth to Real Wealth, Berrett-Koehler Publishers, San Fransisco.
 • Kociankowski M. (2016), Dobre ręce maszyn, (w:) Wódkowski A., Rocznik Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, PTBRIO, Warszawa.
 • Kowalska M. (2016), M-konsument jako segment rynku zyskujący na znaczeniu, „Studia i Prace WNEiZ US”, nr 43/2.
 • Linkiewicz A., Bartosik-Purgat M. (2017), Konsument oraz proces decyzyjny w warunkach globalizacji, (w:) Bartosik-Purgat M. (red.), Zachowania konsumentów w globalnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Łaszkiewicz A. (2015), Konsument w dobie mediów społecznościowych – wyzwania i ograniczenia dla organizacji, „Handel Wewnętrzny”, nr 4.
 • McCrindle M. (2009), The ABC of XYZ: Understanding the Global Generations, University of New South Wales Press, Sydney.
 • Mróz B. (2009), Consumo ergo sum? Rola konsumpcjonizmu we współczesnych społeczeństwach, (w:) Mróz B., Oblicza konsumpcjonizmu, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 • Mróz B. (2014), Nowe trendy kosumenckie - implikacje dla strategii biznesowych firm, „Marketing i Rynek”, nr 8.
 • Pacut M. (2016), Zachowania nabywcze polskich e-konsumentów na rynku, „Studia i Prace WNEiZ US”, nr 43.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-475b48e1-d425-4838-8f96-a99cb3ca60aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.