PL EN


2013 | Władza Sądzena 2/2013 | 34-43
Article title

Łodzianki a rewolucja 1905 roku - migawki z naukowego archiwum etnograficznego

Authors
Content
Title variants
EN
Female Residents of Lodz and the Revolution of 1905 - Snapshots from a Scientific Ethnographic Archive
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka tekstu sięga po jakościowe dane badawcze o charakterze etnograficznym, jakie są zgromadzone w archiwum naukowym obecnego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ począwszy od lat 40. XX w. Niektóre z tych materiałów, szczególnie pochodzące z badań Łodzi i lokalnej kultury robotniczej, są pomocne do zarysowania herstorycznego tropu w interpretacji tożsamości miasta, które określane jest „miastem kobiet”. Subiektywne i emocjonalne wspomnienia dawnych łodzian i łodzianek, zebrane w archiwum etnograficznym, są także zestawione w tekście z materiałami naukowymi i publicystycznymi, które powstały na początku XX w. oraz w latach najnowszych. Celem autorki jest ukazanie możliwości interpretacji antropologicznej o charakterze urban herstory w kontekście takiego wydarzenia historycznego, jakim była Rewolucja 1905 r. w Łodzi.
Year
Pages
34-43
Physical description
Dates
published
2013-12-01
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Bartkiewicz Zygmunt, (2001), Złe miasto, Łódź: Tygiel Kultury.
 • Bieńkowska Danuta, Umińska-Tytoń Ewa, Cybulski Tadeusz, (2007), Słownik dwudziestowiecznej Łodzi (konteksty historyczne, społeczne, kulturowe), Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Desperak Izabela, Sikorska-Kowalska Marta, (2013), Rewolucja 1905 roku – rewolucją kobiet? Z Izabelą Desperak i Martą Sikorską-Kowalską rozmawiają Martyna Dominiak, Ewa Kamińska-Bużałek i Małgorzata Łukomska, [w:] Kamil Piskała, Wiktor Marzec, red., Rewolucja 1905. Przewodnik Krytyki Politycznej, Łódź: Krytyka Polityczna.
 • Kempa Andrzej, (2001), Złe miasto – po wielu latach, [w]: Zygmunt Bartkiewicz, Złe miasto, Łódź: Tygiel Kultury. Perrot Michelle, (2009), Moja historia kobiet, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 • Piskała Kamil, Wiktor Marzec, red., (2013), Rewolucja 1905. Przewodnik Krytyki Politycznej, Łódź: Krytyka Polityczna.
 • Samuś Paweł, (1996), Ziemia obiecana, złe miasto czy mała ojczyzna Polaków, Niemców, Żydów?, „Tygiel Kultury” nr 1.
 • Sikorska-Kowalska Marta, (2001a), Miasto wielkoprzemysłowe i czas wolny kobiet. Łódź na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Anna Żarnowska, Andrzej Szwarc, red., Kobieta i kultura czasu wolnego. Zbiór studiów, t. 7, Warszawa: DiG.
 • Sikorska-Kowalska Marta, (2001b), Wizerunek kobiety łódzkiej przełomu XIX i XX wieku, Łódź: Wydawnictwo Ibidem.
 • Sikorska-Kowalska Marta, (2003), Emancypacja społeczna i zawodowa robotnic łódzkich przełomu XIX i XX wieku, „Studia z Historii SpołecznoGospodarczej XIX i XX wieku” t. 1.
 • Sikorska-Kowalska Marta, (2004a), Pozycja i rola kobiety w małżeństwie na przykładzie burżuazji łódzkiej przełomu XIX i XX wieku (w świetle wspomnień Heleny Anny Geyer i Marii Eiger-Kamińskiej), [w:] Anna Żarnowska, Andrzej Szwarc, red., Kobieta i małżeństwo. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, t. 8, Warszawa: DiG.
 • Sikorska-Kowalska Marta, (2004b), W „nowoczesnej niewoli”. Służba domowa na przełomie XIX i XX w., „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku” t. 2.
 • Sikorska-Kowalska Marta, (2005), Polskie „Marianny”. Udział kobiet w rewolucji 1905–1907 roku w świetle wydarzeń w Łodzi, [w:] Marek Przeniosło, Stanisław Wiech, red., Rewolucja 1905–1907 w Królestwie Polskim i w Rosji, Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego.
 • Sikorska-Kowalska Marta, (2007), Stowarzyszenia kobiece w Łodzi 1906–1918, „Rocznik Łódzki” t. 54. Sikorska-Kowalska Marta, Wiatr Ewa (2008), Łódzkie Żydowskie Towarzystwo Ochrony Kobiet w Łodzi 1914–1939, „Studia z Historii SpołecznoGospodarczej XIX i XX wieku” t. 5. Reymont Władysław, (1987), Ziemia obiecana t. 1 i 2, Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.
Notes
PL
Cytowanie: Kuźma Inga B., (2013), Łodzianki a Rewolucja 1905 r. – migawki z naukowego archiwum etnograficznego, „Władza sądzenia”, nr 2, s. 35–43 [dostęp dzień, miesiąc, rok]. Dostępny w Internecie: www.wladzasadzenia.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-475f0eaa-d68c-443f-bbc2-cf415fec320f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.