PL EN


2012 | 1(2) |
Article title

Schumpeterowska teoria przedsiębiorcy, czyli skąd się bierze pies

Authors
Content
Title variants
EN
Schumpeter's Theory of Entrepreneur, or Where the God Comes from
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W ujęciu Schumpetera rozwój gospodarczy następuje nie pod wpływem zmian przychodzących z zewnątrz, ale od wewnątrz, z własnej inicjatywy życia ekonomicznego. Zdefiniował on kapitalizm jako dynamiczny system, który w niekończącym się procesie innowacji zmienia ustawicznie swe metody produkcji oraz strukturę konsumpcji. Jest to wieczny wicher kreatywnej destrukcji (eternal gale of creative destruction). Autorami tych innowacji są szczególni ludzie o specyficznych cechach - przedsiębiorcy (entrepreneurs). Bycie przedsiębiorcą jest funkcją specjalną, przywilejem wąskiej grupy ludzi, którzy posiadają wyższe od normalnych zalety umysłu i woli. Ich postępowanie może wpływać na historię społeczną i kształtować nowe modele życia, nowe systemy wartości.
EN
In the Schumpeter's terms, the economic development takes place not under influence of changes coming from outside but from inside, on the economic life's own initiative. He has defined capitalism as a dynamic system, which, in an endless process of innovations, has been continuously changing methods of production and pattern of consumption. This is an eternal gale of creative destruction. Authors of those innovations are specific people with specific features - entrepreneurs. Being an entrepreneur is a special function, a privilege of a narrow group of people who have got higher than normal values of mind and will. Their conduct may affect the social history and shape new models of life, new systems of values.
Year
Issue
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-6929
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4764d4cd-967f-4b3f-ae6b-bbf059fd5229
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.