PL EN


2006 | 2 | 55-64
Article title

Wpływ procesów transformacji na rozwój małych firm prywatnych w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The transformation of socioeconomic system in Poland started at the end of eighties of the 20th century. Already existing political, social, economic and regional structures in the course of this process had changed. Changes in size and ownership structure of the business entities had been particularly extensive, what resulted in dynamic development of small companies and their significant market growth in the structure of the employed in the national economy from: 7,9% in the year 1988, to 23,8% in 2004. The process of changes in size and the ownership structure of the business entities had taken place upon various intensity of the time and place. The goal of this article is to answer the following questions:. 1. What are the regularities of development and transformation of spatial structure of small companies in the period of transformation in Poland? 2. What are the regularities of transformation of genre structure of small private companies during the transformation period in Poland? 3. What are the factors that influence upon the development of small private companies during the transformation period in Poland?
Keywords
Contributors
 • Akademia Świętokrzyska w Kielcach, Instytut Geografii, Polska
References
 • Czyż T., Zróżnicowanie regionalne Polski w układzie nowych województw [w:] T. Czyż (red.), Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze w nowym układzie terytorialnym Polski, „Biuletyn KPZK PAN”, Warszawa 2001.
 • Domański R., Przestrzenna transformacja gospodarki , PWN, Warszawa 1997.
 • Domański B., Guzik R., Gwosdz K., Konkurencyjność i ranga wielkich miast w świetle inwestycji zagranicznych firm produkcyjnych [w:] R. Domański (red), Nowe problemy rozwoju wielkich miast i regionów, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 192, Warszawa 2000.
 • Gorzelak G., Regionalne oblicze polskiej transformacji w latach 1990-2005 [w:] A. Mync, B. Jałowiecki (red.), Przedsiębiorczość i prywatyzacja, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 168, Warszawa 1994.
 • Kamińska W., The development of the private micro-companies in the towns in south-east Poland in the years 1994-2003, „Geopolitical Studies”, vol. 12, Polish Academy of Sciences, Warsaw 2004.
 • Nowosielska E., Wielkie firmy usługowe w układzie nowych województw [w:] T. Czyż (red.), Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze w nowym układzie terytorialnym Polski, „Biuletyn KPZK PAN”, Warszawa 2001.
 • Piasecki B., Przedsiębiorczość i mała firma: teoria i praktyka, UŁ, Łódź 1997.
 • Rykiel Z., Relacje centrum-peryferie w Polsce w warunkach transformacji ustrojowej [w:] A. Kukliński (red.), Problematyka przestrzeni europejskiej, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, UW, Warszawa 1997.
 • Stryjakiewicz T., Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, UAM, Poznań 1999.
 • Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość i rozwój firmy, AE, Kraków 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4769ec7b-3bdc-4d46-8146-e5e5ffbbb4d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.