PL EN


2018 | 3-4(122-123) | 55-72
Article title

Wpływ kompetencji oficerów na rozwój ich karieryzawodowej

Title variants
EN
The Impact of Officer Competence on Career Development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę określenia kompetencji zawodowych w aspekcie doboru kadr do organizacji. Zdiagnozowano wpływ kompetencji na karierę zawodową, a także zdefiniowano kompetencje zawodowe, które są najważniejsze (w opinii respondentów) w zawodzie żołnierza zawodowego (oficera). Dokonano także oceny doskonalenia zawodowego oficerów w ramach kursów oficerskich w aspekcie kompetencji zawodowych.
EN
This article strives to define professional competence in terms of personnel selection for the organization. It provides a diagnosis of the impact of competence on the professional career, while also defining professional skills considered most important (in the view of respondents) in being a professional soldier (officer). Also assessed is officer professional development within the framework of officer training in terms of processional competence.
Year
Issue
Pages
55-72
Physical description
Document type
Research Communiqués
Dates
published
2018-06-15
Contributors
 • Wydział Zarządzania w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, r.balcerzyk@interia.pl
References
 • Amstrong M. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Kraków, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 • Antczak Z. (2010), Rozwój pracowników, w Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck,
 • Antczak Z. (2006), Menedżer na przełomie XX i XXI w. funkcjonujący w organizacjach na terenie Polski, w Listwan T., Witkowski S. A. (red.), Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Bohdziewicz P. (2008), Kariery zawodowe, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Drucker P. (2005), Praktyka zarządzania, Warszawa, Wydawnictwo MT Biznes.
 • Filipowicz G. (2004), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Król H., Ludwiczyński A. (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Michaluk A., Kacała J. (2012), Systemy doskonalenia i rozwoju kadr, Wrocław, Wyższa Szkoła Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki.
 • Moczydłowska J. (2008), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Warszawa, Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Informacji Difin.
 • Rostkowski T. (2002), Kompetencje a jakość zarządzania zasobami ludzkimi, w Sajkiewicz A. (red.), Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, Warszawa, Poltext.
 • Sudoł S. (2011), Kadra kierownicza w przedsiębiorstwie, w Godziszewski B., Haffer M., Stankiewicz M. J., Sudoł S. (red.), Przedsiębiorstwo, Warszawa, PWE.
 • Sutherland J., Canwell D. (2007), Klucz do zarządzania zasobami ludzkimi – najważniejsze teorie, pojęcia, postacie, Warszawa, PWN.
 • Thierry D., Sauret Ch., Monod N. (1994), Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesach zmian, Warszawa, Wydawnictwo Poltext
 • Wieczorek J. (2008), Efektywne zarządzanie kompetencjami. Tworzenie przewagi konkurencyjnej firmy, Gdańsk, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
 • Woodruffe Ch. (2003), Ośrodki oceny i rozwoju. Narzędzia analizy i doskonalenia kompetencji pracowników, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
EISSN
2543-4411
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-476b46ea-c8ec-4f0b-acfc-77aafa668fd0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.