PL EN


2014 | 18 | 303-313
Article title

Realizacja grup TŠ, DŽ w języku inteligencji wiejskiej (na przykładzie wsi podsądeckich)

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Phonetic realization of the sequences tš and dž in the language of rural intelligentsia of villages near Nowy Sącz
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper analyses the pronunciation of the variables (tš) and (dž) in the language of rural intelligentsia of three villages near Nowy Sącz, in ocial and casual speech. The discussed variables are realized by variants which can be grouped into two categories, 1) the so-called general Polish variants ([čš], [ǯž], [dž], [ṭš], [ḍž], and 2) dialectal variants ([č] and [ǯ]) which are inconsistent with the usage prescribed for general Polish. My research reveals that the use of a specific variant is determined by: the type of communicative situation (ocial vs. casual), socio-biological factors (gender, age, and social background), lexical and morphological conditions, and the attitude of the speaker towards the given type of pronunciation. The analysis has shown that the simplified realization of the sequences (tš) and (dž) are firmly established in the language of the majority of informants. However, in the younger generation, in ocial contacts, a growing trend can be observed for this type of pronunciation to regress.
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński, Kraków
References
 • Dunaj B., 1989, Sytuacja komunikacyjna a zróżnicowanie polszczyzny mówionej, „Język Polski” LXV, s. 88–98.
 • Grochola-Szczepanek H., 2012, Język mieszkańców Spisza. Płeć jako czynnik różnicujący, Kraków.
 • Handke K., 1990, Styl kobiecy we współczesnej polszczyźnie kolokwialnej, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” t. 26, s. 5–24.
 • Kąś J., 1984, O korekcji w toku mówienia, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, „Prace Językoznawcze” z. 76, s. 175–183.
 • Kurek H., 1986, Realizacja grup tR, d_ w języku krakowian [w:] M. Preyzner (red.), Język – Teoria – Dydaktyka. Materiały VII konferencji młodych językoznawców-dydaktyków, Trzemeśnia, 2–4 czerwca 1982 r., Kielce, s. 21–40.
 • Kurek H., 1990, Metodologia socjolingwistycznego badania fonetyki języka mówionego środowisk wiejskich (na przykładzie kilku wsi Beskidu Niskiego), Kraków.
 • Kurek H., 1995, Przemiany językowe wsi regionu krośnieńskiego. Studium socjolingwistyczne, Kraków.
 • Kurek H., 2008, Polszczyzna mówiona inteligencji, Kraków.
 • Sagan-Bielawa M., 2004, Polszczyzna mówiona inteligencji pochodzenia kresowego na Górnym Śląsku. Studium socjolingwistyczne, Kraków.
 • SWP: M. Karaś, M. Madejowa (red.), Słownik wymowy polskiej, Kraków 1977.
 • Tęczar K., 1981, Wpływ czynników socjalnych na adaptację językową ludności wiejskiej w środowisku wielkomiejskim (na przykładzie Nowej Huty), [w:] B. Dunaj (red.), Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa, t. 1, Kraków – Warszawa, s. 121–131.
 • Wieczorkowska-Wierzbińska G., 2012, Statystyka: od teorii do praktyki, Warszawa.
 • Zając K., 1994, Zarys metod statystycznych, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-477369c0-aa25-40f7-bfd4-db0573114ccb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.