PL EN


2012 | 3 | 174-181
Article title

Wspólna sprawa, wspólny patos - o intonacji wystąpień sejmowych

Authors
Content
Title variants
EN
Common Cause, Common Pathos - on the Intonation of Parliamentary Speeches
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Jednym z elementów wystąpień publicznych jest tworzenie wspólnoty z odbiorcą. Artykuł poświęcony jest sposobom budowania wspólnoty za pomocą zachowań wokalnych (cechy głosu oraz intonacja wypowiedzi). Dźwięk, jako ważny element sygnalizowania zaangażowania, stanowi podstawę do rozważań na temat okazywania zainteresowania sprawami, o których mówi się w przestrzeni publicznej. W artykule zostały przedstawione środki interpretacyjne służące podniesieniu wagi wystąpienia: sposób akcentowania, linia intonacyjna, tempo mówienia, zabarwienie emocjonalne przekazu.
EN
One of the elements of public speeches is establishing bond with the audience. The article describes methods of establishing bond through vocal behaviour (voice features and intonation of expression). Sound, as an important element of signalling involvement is a basis for deliberations in showing interest in matters which are discussed in the public space. Means of interpretation used for increasing weight of the address like: method of stressing, intonation line, pace of speaking, emotional tinge of expression were presented in the article.
Year
Issue
3
Pages
174-181
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Warszawski, Instytut Dziennikarstwa UW, Zakład Retoryki Dziennikarskiej, ul Krakowskie Przedmieście 3, 00-927
References
  • Collett P., Księga znaków. Jak poprzez ciało wyrażamy swoje myśli i uczucia, tł. P. Kaliński, Warszawa 2004
  • Kotlarczyk M., Sztuka żywego słowa. Dykcja, ekspresja, magia, Lublin 2010
  • Leathers D.G., Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania, tł. M. Trzcińska, Warszawa 2007
  • Wystąpienie B. Komorowskiego, Uroczystość zaprzysiężenia prezydenta, materiał multimedialny: http://www.youtube.com/watch?v=OJKFmmzh-ao, 1.07.2011.
  • Wystąpienie marszałka B. Borusewicza z okazji inauguracji polskiej prezydencji w UE, materiał multimedialny: http://www.youtube.com/watch?v=A7Zgoe2_dRI, 1.07.2011.
  • Wystąpienie ministra M. Boniego, materiał multimedialny: http://www.youtube.com/watch?v=m-5N1FgX_dc,16.03.2011.
  • Wystąpienie posła PiS, A. Górskiego, materiał multimedialny: http://www.youtube.com/watch?v=8pJrWVHdGAY, 19.11.2010.
  • Wystąpienie posłanki PiS, G. Masłowskiej, materiał multimedialny: http://www.youtube.com/watch?v=TAAGkeT_sUE, 30.03.2011.
  • Wystąpienie posła PSL, E. Kłopotka, materiał multimedialny: http://www.youtube.com/watch?v=uLmP6lyC4WM, 16.04.2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47763ce5-d1bc-4ce1-bdfa-aa0bd7663596
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.