Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4(15) | 150-166 (17)

Article title

ROLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH W PROCESIE BUDOWANIA WIZERUNKU KOBIET PREZYDENTÓW MIAST NA PRZYKŁADZIE SERWISU FACEBOOK

Content

Title variants

EN
THE ROLE OF SOCIAL MEDIA IN THE IMAGE BUILDING PROCESS FOR FEMALE CITY MAYORS BASED ON THEIR FACEBOOK ACTIVITY

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The contemporary image of a female politician is no longer perceived through her attractiveness (which, however, can be decisive in election process), but through her education, knowledge, and professional experience. A much higher level of engagement is expected from female politicians than from their male counterparts, therefore achieving success might be difficult. This situation demands a much more active approach in creating an image in order to indicate to the electors that women are able to fulfill the most important duties at all levels of political power due to their level of education, knowledge and higher personal engagement. Creating an image requires a systematic effort to design and to highlight some elements of identity, taking advantage of public relations and marketing, that will gain the acceptance of the voters. The power of the Internet in public sphere, and it’s significance in marketing actions has led to social media being widely employed in the image building process. For female city mayors, who broadcast their activities on their public accounts, social media has become a form of image creation. The analysis produced below focuses on the process of image building on Facebook for the female city mayors of the Łódź Voivodeship during the local government election campaign of 2014.

Year

Issue

Pages

150-166 (17)

Physical description

Contributors

 • Wydział Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: malgorzata.posylek @gmail.com

References

 • Batorski D. 2005, Internet a usieciowienie relacji społecznych, „Kultura Współczesna”, nr 1(43).
 • Cwalina W., Falkowski A. 2005, Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, GWP, Gdańsk.
 • Gelber A. 2011, Digital Divas: Women, Politics and the Social Network, Shorenstein Center Goldsmith Fellow, https://shorensteincenter.org/wp-content/uploads/2012/03/d63_gelber.pdf (15.06.2017).
 • Kaid L.L. 2004, Handbook Of Political Communication Research, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Mahwah, New Jersey.
 • Leszczuk-Fiedziukiewicz A., Strategie ocieplania i kontrolowania wizerunku polityka na przykładzie kampanii wyborczej 2010 roku, „Studia Politologiczne”, vol. 19, Elipsa, Warszawa.
 • McGrow K.M. 2008, Wizerunki polityczne: tworzenie i sterowanie [w:] Psychologia polityczna, red. D.O. Sears i in., Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Melosik Z. 2013, Facebook i społeczne konstrukcje narcyzmu (o tożsamości zamkniętej w celi wizerunku), „Studia Edukacyjne”, nr 26.
 • Moćko N. 2015, Konwergencja programów audiowizualnych dla dzieci – od telewizji do Internetu, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Literatura Polonica”, nr 2(28).
 • Osika G. 2009, Analiza tożsamości współczesnego człowieka jako „produktu” społeczeństwa spektaklu [w:] Media światem człowieka, red. M. Drożdż, I. Fiut, Wyd. Jedność, Kraków.
 • Posyłek M. 2009, Wizerunek idealnego męża stanu a zabiegi marketingowe sztabów wyborczych w ostatnich wyborach prezydenckich [w:] Public Relations. Aktualne zagadnienia sztuki komunikowania w teorii i praktyce, red. R. Maćkowska, H. Przybylski, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Posyłek M. 2017, Rola mediów społecznościowych w komunikowaniu politycznym, „Polityka i Społeczeństwo” nr 1(15).
 • Raporty Fanpage Trends: 08.2014, 09.2014, 10.2014, 11.2014, 04.2017 www.sotrender.pl/trends/facebook (30.05.2017).
 • Scammell M. 1999, Political Marketing: Lesson for Political Science, “Political Studies”, Vol. 47, Issue 4.
 • Szczepański D. 2016, Upartyjnienie versus personalizacja jako czynniki determinujące zachowania wyborcze w krajowych elekcjach w 2015 roku, “Political Preferences”, nr 12.
 • Szpunar M. 2009, Atrakcyjność interpersonalna i jej wpływ na budowanie wizerunku i interakcje z innymi [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, red. Z. Zieliński, Wyd. Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Kielce.
 • Szpunar M. 2016, Kultura cyfrowego narcyzmu, Wyd. AGH, Kraków.
 • Uhlig A. 1993, Wizerunki kandydatów na Prezydenta RP propagowane w toku kampanii wyborczej 1990 r. [w:] Dlaczego tak głosowano: wybory prezydenckie’90 (analiza polityczna i socjologiczna), red. S. Gebethner, K. Jasiewicz, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 • Ulicka G., 1996, Wpływ marketingu politycznego na zmiany w życiu publicznym państw demokratycznych, „Studia Politologiczne”, vol. 1, Elipsa, Warszawa.
 • Walecka-Rynduch A. 2013, Polityczność, polityka i Pan Nergal w kontekście tabloidyzacji polskiej sceny politycznej, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 1.
 • Zarycki T. 2006, Społeczne konsekwencje rozwoju internetu – rewolucja czy reprodukcja struktur społecznych? [w:] Społeczna przestrzeń internetu, red. D. Batorski,M. Marody, A. Nowak, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej „Academica”, Warszawa.
 • Zembik M. 2010, Media społecznościowe – możliwości wykorzystania w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw [w:] Zarządzanie, informatyka. Dylematy i kierunki rozwoju, red. A. Bajdak, M. Nowak, A. Samborski., H. Zawadzki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-47771faa-32f2-4dd2-8f4c-289ff08af1cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.