PL EN


2013 | 35 | 196-205
Article title

Formation of enterprise organizational management systems in terms of information economy

Content
Title variants
PL
Tworzenie organizacyjnych systemów zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce informacyjnej
Conference
35
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest problemom tworzenia organizacyjnych systemów zarządzania przedsiębiorstwem w kontekście gospodarki opartej na informacji. Zostały w nim zdefiniowane i zidentyfikowane zmiany dotyczące zasad organizacji systemu zarządzania. Autorzy dokonali analizy zarówno zmian ewolucyjnych w działalności gospodarczej, jak i cech charakterystycznych dla nowych form działalności. Przedstawiono również główne klasyczne kierunki poprawy systemu zarządzania organizacjami w społeczeństwie postindustrialnym.
EN
The article regards the formation of enterprise’s organizational management systems in the context of the information economy. It defines and identifies changes in the development of principles for the organization of management system. The authors analyze evolutionary changes in business activity as well as features of new business forms. The main classical directions of improving organizational management systems in postindustrial society are presented.
Year
Issue
35
Pages
196-205
Physical description
Contributors
 • Accounting and Audit Department, Institute of Business and Innovative Technologies Lviv Polytechnic National University
 • Management Organization Department, Economics and Management Institute Lviv Polytechnic National University
References
 • Andrianova T.V., Informatizatsiya obshchestva i biznes / T.V. Andrianova, A.I. Rakitov. – M.: Akademia, 2004. – 349 s.
 • Arrow К., The Production and Distribution of Knowledge. // Silverberg G., Soete L. (Eds.) The Economics of Growth and Technical Change: Technologies, Nations, Agents. Aldershot Hants, England; Brookfield, Vt., USA, 1994. pp. 9–19.
 • Вell D., The Coming of Post-Industrial Soviety. – N.-Y. – 1976.
 • Castells M., Himanen P., The Information Society and the Welfare State. The Finnish Model. N.Y.: Oxford University Press, 2002.
 • Efimova O.V., Upravlenie informatsionnymi resursami / O.V. Efimova, A.V. Korsakov // Avtomatika, sviaz, informatika (ASI). – 2010. – № 7. – s. 39–40.
 • Hlushkov V.M., Osnovy bezbumazhnoi informatiki – M.: Nauka. Hlavnaya redaktsiya fiziko-matematicheskoi literatury, 1982. -552 s.
 • Dubov D.V., Ozhevan O.A., Hnatiuk S.L., Informatsiyne suspilstvo v Ukrayini: hlobalni vyklyky ta natsionalni mozhlyvosti: analit. dor. /– K. : NISD. – 2010. – 64 s.
 • Kuhn Thomas S.,. The Structure of Scientific Revolutions. 3rd ed. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1996.
 • Porat M., Rubin M., The Information Society: Development and Measurement. – Washington, 1978.
 • Stigler G J., The Economics of Information, „Journal of Political Economy”,. June 1961. – Vol. LXIX. 93. - pp. 213–205.
 • Toffler А., The Third Wave, A Bantam book, 1981.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4779b2cd-8351-44b9-abb2-b216f71005e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.