PL EN


2014 | 47 | 39-51
Article title

Koncepcja ubóstwa w "Orędziu na Wielki Post 2014" papieża Franciszka

Content
Title variants
EN
The Concept of Poverty in the 2014 Papal Lenten Message
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule autorstwa ks. Marcina Brząkały zatytułowanym „Koncepcja ubóstwa w Orędziu na Wielki Post 2014 papieża Franciszka” odnajdziemy krytyczną analizę koncepcji ubóstwa według papieża, w którym to orędziu Ojciec Święty oparł swoje rozważania o fragment z Drugiego Listu św. Pawła do Koryntian. Głównym zamierzeniem autora publikacji jest odnalezienie argumentacji dotyczącej konieczności naśladowania Jezusowego ubóstwa. W trzech głównych częściach artykułu odnajdziemy informacje dotyczące istoty ubóstwa samego Chrystusa, następnie „paradoksalnego” wpływu tej świadomej i celowej postawy uniżoności na wszystkich ludzi oraz powołania człowieka do ubóstwa i konieczności naśladowania w tej kwestii samego Jezusa. Z rozważań papieża Franciszka, w których pojawiło się wiele odwołań biblijnych, można jasno odczytać istotę ubóstwa. Nie dotyczy ono bowiem sfery materialnej lecz przede wszystkim gwarantuje człowiekowi bogactwo duchowe. Jest łaską, która wykracza poza ziemski byt i dotyka rzeczy nadprzyrodzonych i teologicznych. Ojciec Święty nadaje koncepcji ubóstwa Chrystusowego nową jakość – „ubóstwa ubogacającego”. Wskazuje również na konieczność naśladowania Chrystusowej uniżoności, co pozwoli każdemu człowiekowi na partycypowanie w Królestwie niebieskim.
Year
Volume
47
Pages
39-51
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
  • UMK
References
  • Dhaem de A., Ubodzy są naszymi nauczycielami, „Przegląd Powszechny”, 11(1999), s. 178-191.Franciszek, Zarażanie miłością, „L’Osservatore Romano”, 2 (2014), s. 10-13.Franciszek, Bogactwo Boga udziela się przez nasze ubóstwo. Orędzie na Wielki Post 2014, „L’Osservatore Romano”, 2 (2014), s. 8-10.Franciszek, Droga adoracji i służby. Spotkanie z przełożonymi żeńskich zgromadzeń zakonnych, 8 V, „L’Osservatore Romano”, 7 (2013), s. 7-9.Franciszek, Kościół ubogi i dla ubogich, „L’Osservatore Romano”, 5 (2013), s. 12-13.Franciszek, Kościół wychodzi naprzeciw wszystkim. Czuwanie modlitewne z okazji dnia ruchów, nowych wspólnot, „L’Osservatore Romano”, 7 (2013), s. 16-20.Franciszek, Patrzmy na Jezusa cierpiącego w mieszkańcach umiłowanej Syrii, „L’Osservatore Romano”, 7 (2013), s. 26-27.Franciszek, To niewiele, które staje się bogactwem, „L’Osservatore Romano”, 7 (2013), s. 24-26.Góralczyk P., Ubóstwo duchowe a ubóstwo materialne, „Communio” 5 (1986), s. 48-57.Jankowski P., Kenoza, w: Encyklopedia Katolicka, t. VIII, Lublin 2000, kol. 1346-1348.Kasprzak D., Kwestia bogactwa i ubóstwa w Kościele imperialnym na Zachodzie w IV i V wieku, „Vox Partum”, 31 (2011), s. 495-515.Klich A., Biblijna teologia ubóstwa, „Życie konsekrowane”, 5 (2008), s. 88-99.Klich A., Ubóstwo w Piśmie Świętym, w: http://www.zakony-zenskie.pl/index.php/biblioteka/46-konferencje-referaty-artykuy-teksty/189--ubostwo-w-pimie-witym-116-zebranie-plenarne-konferencji-kwpzz-; (03.03.2014).Konstytucja Gaudium et spes, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, wyd. III, Poznań 1967.Konstytucje Generalne Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, artykuł 15, nr 1; http://www.fzs.kapucyni.krakow.pl/menu_dokumenty_konst-generalne.htm. (04.04.2014).Kopsztejn M., Chrześcijański paradoks szczęśliwego ubóstwa, „Pedagogika Katolicka”, 8 (2011), s. 128-136.Kucharewicz J., Katolickie pojmowanie ubóstwa a jego percepcja, „Chowanna”, 2001, t. 2, s. 100-117.Kuźmiński D., Bogaci i biedni w Liście Św. Jakuba: Czy chrześcijanin może być bogatym?, „Studia Loviciensia”, 10 (2008), s. 157-174.Lipiński H., Nowa interpretacja ubóstwa, posłuszeństwa i pokory życia w duchu św. Franciszka, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 10 (1977), s. 153-168.Na każdy dzień. Myśli Edyty Stein, red. M. Hoffman, Warszawa 1998.Naumowicz J., Miara posiadania, „W drodze”, 9 (2012), s. 7-15.Podlejski Z., Kazanie na Górze (wg św. Mateusza), Kraków 2006.Zatorski W., Kto pragnie szczęścia, Tyniec 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0239-4456
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-477c51b5-8e23-42d0-adb0-5795142dea63
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.