PL EN


2015 | 15 | 193-204
Article title

Autorytet władzy – władza autorytetu. Autorytety w polskiej przestrzeni publicznej

Authors
Content
Title variants
EN
Authority of power-power of authority. Role models in Polish public sphere
Languages of publication
Abstracts
EN
The main object of the analysis was to answer whether contemporary Poland faces a crisis of authority. The notion is considered in two dimensions: authority of power and power of authority. It needs to be determined whether we are experiencing a deep reformulation of the very idea of authority, its meaning and function. Another key issue analyzed was whether role models are still needed and if Poles still need them in a democratic system. On the basis of available research it is possible to conclude that in fact role models are still of importance or even much desired in times of crisis. It is also worth mentioning that the authority of truth and role models of science and its practitioners are particularly worth preserving. The correlation between the level of education and the level of trust, willingness to cooperate and the need for authority is present in numerous studies. The conclusion appears to be obvious: if there is an area, in which the need for revival of authority and the master-apprentice relation is particularly dire, that area would be the authority of truth, knowledge and education.
Keywords
EN
Contributors
author
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
References
 • Aktualne problemy i wydarzenia 2014. Komunikat z badań CBOS (291). Dostęp 13 lipca 2014 roku. www.cbos.com.
 • Antoszewski A. 1995. Autorytet polityczny. W A. Antoszewski, R. Herbut, Leksykon politologii. Wrocław.
 • Baumann Z. 2007. Płynne czasy. Życie w epoce niepewności. Warszawa.
 • Beck U. 2004. Społeczeństwo ryzyka. Warszawa.
 • Beetham D. 1995. Legitymizacja władzy. W Władza i społeczeństwo, J. Szczupaczyński (red.). Warszawa.
 • Blok Z. 1999. Autorytet polityczny. W W. Sokół, M Żmigrodzki, Encyklopedia politologii, T. 1, Kraków.
 • Cybulska A., K. Pankowski. 2014. Stosunek do instytucji państwa oraz partii politycznych po 25 latach. W 25 lat wolności – bilans zmian, M. Grabowska, B. Roguska (red.). Opinie i Diagnozy nr 29. Dostęp 27 listopada 2014 roku. www.cbos.com
 • Filas A. 2001. „Autorytety wirusem demokracji”, Tygodnik Powszechny 47 (991). Dostęp 24 maja 2014. www.tygodnikonet.pl.
 • Giddens A. 2007. Nowoczesność i tożsamość. Warszawa.
 • Gołębiowski B. 2002. Autorytet i wychowanie. W Autorytety polskie, B. Gołębiowski (red.). Łomża.
 • Herman A., D. Konopka. 2013. Zaufanie publiczne w warunkach niekompletnej globalizacji. W Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną, J. Zimmerman, P. J. Suwaj (red.). Warszawa.
 • Jan Paweł II i jego nauczanie w życiu Polaków, 2012, Komunikat z badań CBOS, BS/44/2012. Dostęp 28 lipca 2014 roku. www.cbos.com.
 • Karwat M. 2002. O nadużywaniu autorytetu. W Autorytety Polskie, B. Gołębiowski (red.). Łomża.
 • Kowalik S. 2008. Autorytety w życiu społecznym. Bydgoszcz.
 • Kowalska D. 2003. Autorytety i normy. Łódź.
 • Maciejewski S. 2002. Puste słowo autorytet. W Autorytety polskie, B. Gołębiowski (red.). Łomża.
 • Marcińczyk B. 1991. Autorytet osobowy; geneza i funkcje regulacyjne. Katowice.
 • Mariański J. 2001. Kryzys moralny czy transformacja wartości. Studium socjologiczne. Lublin.
 • Mariański J. 2011. Katolicyzm polski. Ciągłość i zmiana. Kraków.
 • Mikołejko A. 1991. Poza autorytetem? Społeczeństwo polskie w sytuacji anomii. Warszawa.
 • Opinie o demokracji, 2014. Komunikat z badań CBOS nr 42/2014. Dostęp 14 sierpnia 2014 roku. www.cbos.com.
 • Simon Yves R. 1993. Filozofia rządu demokratycznego. Kraków.
 • Skarga B. 2004. „Co nam po autorytetach”, Tygodnik Powszechny nr 7. Dostęp 16 sierpnia 2014 roku. www.tygodnikonet.pl.
 • Sławek T. 2010. „Wielkie łowy”, Tygodnik Powszechny 1 (3156). Dostęp 17 sierpnia 2014roku. www.tygodnikonet.pl.
 • Stanosz B. 2001. „Autorytet”, Bez Dogmatu 46. Dostęp 18 sierpnia 2014 roku. www.racjonalista.pl.
 • Szlachta B. 2004. Autorytet. W Słownik społeczny, B. Szlachta (red.). Kraków.
 • Sztompka P. 2007. Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków.
 • Świda-Ziemba H. 2008. Paradoksy postaw etycznych młodzieży. W J. Mariański, L. Smyczek, Wartości, postawy i więzi moralne w zmieniającym się społeczeństwie. Kraków.
 • W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II, 2014. Komunikat z badań CBOS nr 51.
 • Dostęp 18 listopada 2014 roku. www.cbos.com.pl.
 • Wagner I. 2005. Stałość czy zmienność autorytetów. Pedagogiczno-społeczne studium
 • funkcjonowania i degradacji autorytetu w zmieniającym się społeczeństwie. Kraków.
 • Weber M. 1975. Trzy czyste typy prawomocnego panowania. W Elementy teorii socjologicznych, W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.). Warszawa.
 • Węgrzecki J. 2011. Wpływ, autorytet, dominacja. Teorie władzy i ich struktura. Warszawa.
 • Witkowski L. 2009. Wyzwania autorytetu. Kraków.
 • Wzory i autorytety Polaków, 2009. Komunikat z badań CBOS BS/134. Dostęp 15 listopada 2014 roku. www.cbos.com.
 • Zaufanie w relacjach międzyludzkich, 2014. Komunikat z badań CBOS nr 29. Dostęp 28 listopada 2014 roku. www.cbos.com
 • Ziółkowski J. 2012. Autorytet polityczny. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-477d581c-3463-410a-b3bf-fa9d46547edf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.