PL EN


Journal
2015 | 2(133) | 68–84
Article title

Praktyki czytelnicze na ekranie – wyniki badania czytelnictwa dzieci i młodzieży

Authors
Title variants
EN
Screen reading practices – a study of readership among children and young people
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł został poświęcony sposobom użytkowania technologii cyfrowych w odniesieniu do praktyk czytelniczych nastolatków. Do analizy wykorzystano wyniki Badania czytelnictwa dzieci i młodzieży, którego jednym z celów była ocena społecznego zasięgu praktyk czytelniczych najbliższych czytaniu książek, podejmowanych na ekranie komputera (lub innych urządzeń elektronicznych) i wykorzystujących treści obecne w internecie. Przedstawiono wybrane wyniki z dwóch etapów badania: jakościowego i ogólnopolskiego badania ilościowego, przeprowadzonego w listopadzie 2013 r. wśród 1721 uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej i 1816 uczniów trzeciej klasy gimnazjum. Omówione zostało społeczno-demograficzne zróżnicowanie uczniowskich praktyk czytelniczych: czytelników książek i innych tekstów dostępnych w wersji elektronicznej, a także sposoby wykorzystywania zasobów internetu jako źródła tekstów czytanych.
EN
The paper focused on how digital technologies were linked with teenager reading practice. The article draws from a study of young people’s reading attitudes. One goal was to observe pupils’ online reading habits. This article presents outcomes from the qualitative and quantitative stages of the study. The survey – the quantitative stage - was conducted in November 2013 on 1721 students completing primary school and 1816 from lower secondary school. The paper reviews its key findings - how students read books: offline or online, printed or on the screen, whether they looked for information about books on the Internet and whether they used it as a source for reading materials.
Journal
Year
Issue
Pages
68–84
Physical description
Dates
published
2015-06-30
Contributors
author
 • Instytut Badań Edukacyjnych
References
 • Alvermann, D. E. (red). (2007). Adolescents and literacies in a digital world. New York: Peter Lang.
 • Alvermann, D. E. (red). (2010). Adolescents’ online literacies: connecting classrooms, digital media and popular culture. New York: Peter Lang.
 • Black, R. W. (2008). Adolescents and online fan fiction. London: Peter Lang.
 • Bolter, J. D. (2014). Przestrzeń pisma. Komputery, hipertekst i remediacja druku. Kraków–Bydgoszcz: Ha!art–Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.
 • Bolter, J. D. i Grusin, R.(2000). Remediation. Understanding new media. Cambridge–London: The Massachusetts Institute of Technology Press.
 • Brown, B. i Marin, P. (2009). Adolescents and electronic media: growing up plugged in. Washington: Child Trends and the National Adolescent Health Information Center. Pobrano z http://www.childtrends.org/wp-content/uploads/2009/05/child_trends- 2009_05_26_rb_adolelecmedia.pdf
 • Carr, N. (2011). The shallows: what the internet is doing to our brains. New York–London: W. W. Norton & Company.
 • Czapiński, J. i Panek, T. (red.). (2014). Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej and Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Pobrano z http://analizy.mpips.gov.pl/images/stories/publ_i_raporty/DS2013/Raport_glowny_Diagnoza_Spoleczna_2013.pdf
 • Dawidowicz-Chymkowska, O. i Michalak, D. (2015). Stan czytelnictwa w Polsce w 2012 roku. Transmisja kultury druku. Warszawa: Biblioteka Narodowa.
 • Ellison, N. B., Steinfield, Ch. i Lampe, C. (2010). Connection strategies: social capital implications of Facebook-enabled communication practices. New Media & Society, XX(X), 1–20. doi:10.1177/1461444810385389
 • Feierabend, S., Plankenhorn, T. i Rathgeb, T. (2014). JIM 2014. Jugend, Information, (Multi-)Media. Basisstudie zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in Deutschland. Stuttgart: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest.
 • Filiciak, M., Danielewicz, M., Halawa, M., Mazurek, P. i Nowotny, A. (2010). Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Warszawa: Centrum Badań nad Kulturą Popularną Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej..
 • Gwóźdź, A. (2008). Ekrany piśmienności. O przyjemnościach tekstu w epoce nowych mediów. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Instytut Filozofii i Socjologii (2012). Program międzynarodowej oceny umiejętności uczniów. Wyniki badania 2012 w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Pobrano z http://www.ifispan.waw.pl/pliki/pisa-2012-raport_09_07-best.pdf
 • Jenkins, H., Ford, S. i Green, J. (2013). Spreadable media. Creating value and meaning in a networked culture. New York: New York University Press.
 • Jung, B. (red.). (2010). Wokół mediów ery Web 2.0. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Kirwil, L. (2011). Polskie dzieci w internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo – część 2 [Raport z badań EU Kids Online II przeprowadzonych wśród dzieci w wieku 9–16 lat i ich rodziców]. Warszawa: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Pobrano z http://eprints.lse.ac.uk/46445/1/PolandReportPolish.pdf
 • Knobel, M. (red.). (2007). A new literacies sampler. New York: Peter Lang.
 • Kress, G. (2007). Literacy in new media age. New York–London: Routledge.
 • Lenhart, A., Madden, M. i Hitlin, P. (2005). Teens and technology: youth are leading the transition to a fully wired and mobile nation. Washington: Pew Internet & American Life Project.
 • Lenhart, A., Purcell, K., Smith, A. i Zickuhr, K. (2010). Social media and mobile internet use among teens and young adults. Washington: Pew Research Center. Pobrano z http://www.pewinternet.org/files/old-media/Files/Reports/2010/PIP_Social_Media_and_Young_Adults_Report_Final_with_toplines.pdf
 • Livingstone, S. (2008). Young people and new media. Childhood and the changing media environment. London: Sage Publications.
 • Livingstone, S., Bober, M. i Helsper, E. (2005). Inequalitites and the digital divide in children and young people's internet use. Findings from the UK children go online project. London: London School of Economics. Pobrano z http://eprints.lse.ac.uk/398/1/UKCGOdigitaldivide.pdf
 • Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., Ȯlafsson, K. i in. (2011). EU Kids Online Network. Final Report. September 2011. London: London School of Economics. Pobrano z http://www.lse.ac.uk/media%40lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20II%20%282009-11%29/EUKidsOnlineIIReports/Final%20report.pdf
 • Nielsen, J. i Pernice, K. (2010). Eyetracking web usability. Berkeley: New Riders.
 • Nowak, A., Winkowska-Nowak, K. i Rycielska, L. (2009). Szkoła w dobie internetu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Roberts, D. F., Ulla, G., Foehr, U. G. i Rideout, V. (2005). Generation M. Media in the lives of 8–18 year olds. The Henry J. Kaiser Family Foundation. Pobrano z https://kaiserfamilyfoundation.files.wordpress.com/2013/01/generation-m-media-in-the-lives-of-8-18-year-olds-report.pdf
 • Shirky, C. (2010). Cognitive surplus. Creativity and generosity in a connected age. New York: The Penguin Press.
 • Sijko, K. (red.). (2014). Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce. Raport z międzynarodowego badania kompetencji i umiejętności komputerowych ICILS 2013. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Siuda, P. i Stunża, G. D. (red.). (2012). Dzieci Sieci – kompetencje komunikacyjne najmłodszych. Raport z badań. Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej.
 • Siuda, P., Stunża, G. D., Dąbrowska, A. J., Klimowicz, M., Kulczycki, E., Piotrowska, R. i Stachura, K. (2013). Dzieci sieci 2.0 – kompetencje komunikacyjne młodych. Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej. Pobrano z http://dzieci-sieci.pl/raport_ikm_dzieci_sieci.pdf
 • Tapscott, D. (2010). Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Wilder, P. i Dressman, M. (2006). New literacies, enduring challenges? The influence of capital on adolescent readers’ internet practices. W: D. E. Alvermann i K. A. Hinchman, D. W. Moore, S. F. Phelps i D. R. Waff (red.), Reconceptualizing the literacies in adolescents’ lives (wyd. 2, s. 29–46). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Zasacka, Z. (2012). Nastolatki i książki – od czytania codziennego do unikania. Edukacja, 118(2), 20–35.
 • Zasacka, Z. (2014). Czytelnictwo dzieci i młodzieży. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
Notes
http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2015/2-5-zasacka-praktyki-czytelnicze-na-ekranie.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0239-6858
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47809bf4-7c3a-4774-922f-67f2befd7c33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.