PL EN


2015 | Errotyzm 1(15)/2015 | 42-53
Article title

Tam i wtedy jest raj. Trauma narodzin Ottona Ranka w świetle errotyzmu

Authors
Content
Title variants
EN
There and Then is Paradise. Otto Rank`s Birth Trauma in the Light of Erroticism
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto problem traumy narodzin – zdarzenia, według Ottona Ranka, konstytutywnego dla losu każdego człowieka. Nawiązanie do teorii Errosa,zaproponowanej przez Agatę Bielik-Robson, pozwala ponownie włączyć tę koncepcję w obszar dyskusji na temat kondycji człowieka, dialektyki popędów, życia, śmierci oraz erotyki. Nawiązanie do badań empirycznych z psychologii prenatalnej i perinatalnej ukazuje słabsze strony propozycji Ottona Ranka.
EN
The article discusses the problem of birth trauma, which according to Otto Rank is a constitutive event for the lot of every human being. Reference to the Erros theory, proposed by Agata Bielik-Robson, enables re-including this concept in the area of discussion on the human condition, the dialectic of drives, life, death and eroticism. The reference to empirical research in perinatal psychology shows weaknesses of Otto Rank’s proposal.
Keywords
Contributors
author
  • Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-478cba07-394b-46a2-ad77-905f40ae3509
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.