PL EN


2014 | XII | 4 | 41-60
Article title

Kanclerz Jan Sariusz Zamoyski w świetle relacji nuncjusza Claudia Rangoniego z 1604

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Chancellor Jan Sariusz Zamoyski in the light of the relation by nuncio Caudio Rangoni of 1604
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The activity of Jan Sariusz Zamoyski (1542–1605), the Lord Grand-Chancellor of the Crown and the Grand Hetman of the Crown, within the political, cultural and economic spheres is fairly well known, yet during a continuing research process there follow discoveries of primary sources that have been unknown or only partially made use of so far. There are appearing also numerous studies and papers which cast a new light onto the person who played a very significant role in the history of the Republic of Poland. The aim of the present article is to show the profile of Jan Zamoyski in the light of the relation made by Nuncio Claudio Rangoni in 1604, which makes the source of reliable information on the personage and activity of the Lord Grand-Chancellor of the Crown. In none of the known relations left by apostolic nuncios was there so much information directly relating to the personage of Jan Zamoyski, including that concerning his parliamentary activity.
Year
Volume
XII
Issue
4
Pages
41-60
Physical description
Contributors
 • Wydział Prawa i Administacji, Uniwersytet Opolski
References
 • Działyński Adamus Titus red. 1861. Collectanea vitam resque gestas Joannis Zamoyscii, magni cancelarii et summi ducis Reipublicae Polonae. Posnaniae.
 • Woś Jan Władysław oprac. 1996. Dwie wizyty legata papieskiego Enrica kardynała Caetaniego w Warszawie 1596–1597. Według relacji spisanej przez mistrza ceremonii Giovanniego Paola Mucantego. Tł. z jęz. wł. Wiesław Słowik, Tadeusz Kaźmierak. Warszawa: Urząd Gminy Warszawa Centrum.
 • Rangoni Claudio. Relacja o Królestwie Polskim z 1604 r. Przeł. Kajetan Wincenty Kielisiński, Wojciech Kazimierski ; oprac. i wyd. Janusz Byliński, Włodzimierz Kaczorowski. Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża.
 • Kaczorowski Włodzimierz. 2007. Testamenty Jana, Tomasza i Jana „Sobiepana” Zamoyskich. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Fabiański Marcin. 2014. Autorzy Złotego Wieku o kulturze i sztuce na Wawelu. Antologia tekstów 1518–1617. Kraków: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki.
 • Grzybowski Stanisław. 1994. Jan Zamoyski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Grzybowski Stanisław. 1988. Król i kanclerz. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza.
 • Kowalczyk Jerzy. 2005. Kultura i ideologia Jana Zamoyskiego. Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk ; Zamość: Muzeum Zamojskie.
 • Leitsch Walter. 2009. Das Leben am Hof König Sigismundus III. von Polen. Bd. 1–4. Wien–Kraków.
 • Leitsch Walter. 2006. Sigismund III. von Polen und Jan Zamoyski. Die Rolle Estlands in der Rivalität zwischen König und Hetman. Wien: VÖAW.
 • Leśniewski Sławomir. 2008. Jan Zamoyski, hetman i polityk. (Jan Sariusz Zamoyski 1542–1605). Warszawa: Bellona.
 • Spieralski Zdzisław. 1989. Jan Zamoyski. Warszawa: "Wiedza Powszechna".
 • Tazbir Janusz. 1986. Świat panów Pasków. Eseje i studia. Łódź: Wydaw. Łódzkie.
 • Tygielski Wojciech. 2007. Listy, ludzie, władza. Patronat Jana Zamoyskiego w świetle korespondencji, Warszawa: Oficyna Wydawnicza VIATOR.
 • Tygielski Wojciech. 2005. Włosi w Polsce XVI–XVII wieku. Utracona szansa na modernizację. Warszawa: Biblioteka „Więzi”.
 • Szczygieł Ryszard red. 2005. Zamoyscy, Zamość i Ordynacja Zamojska w badaniach końca XIX i XX wieku. Materiały z konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 2–3 grudnia 2004 r. w Uczelni Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu. Zamość: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego.
 • Bodniak Stanisław. 1948. Działyński Adam Tytus (1796–1861). W Polski Słownik Biograficzny, t. 6. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
 • Byliński Janusz. 2004. Srzedzińscy herbu Leliwa w służbie Jana i Tomasza Zamoyskich. W Studia historyczno-prawne. Prace dedykowane profesorowi Janowi Seredyce w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej. Red. Janusz Dorobisz, Włodzimierz Kaczorowski. Opole: Wydaw. UO.
 • Dorobisz Janusz, Włodzimierz Kaczorowski. 1999. Senat Rzeczypospolitej w relacji nuncjusza apostolskiego Claudio Rangoniego z 1604 roku. W Parlamentaryzm i prawodawstwo przez wieki. Prace dedykowane Prof. Stanisławowi Płazie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. Jerzy Malec, Wacław Uruszczak. Kraków: Wydaw. UJ.
 • Kaczorowski Włodzimierz. 2007. Wstęp. W Testamenty Jana, Tomasza i Jana „Sobiepana” Zamoyskich. Oprac. Włodzimierz. Kaczorowski. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Kłodzińska Kamila. 1966. Kielisiński Kajetan Wincenty (1808–1849). W Polski Słownik Biograficzny, t. 12. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
 • Augustyniak Urszula. 1977. Myszkowski (Gonzaga-Myszkowski margrabia na Mirowie) Zygmunt (ok. 1562–1615), marszałek wielki koronny. W Polski Słownik Biograficzny, t. 22. Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
 • Reychman Jan Antoni. 1966. Kazimirski (Kazimierski) Bibersztein Wojciech (Adalbert, Albert), (1808–1887). W Polski Słownik Biograficzny, t. 12. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
 • Urwanowicz Jerzy. 2010. W związku z nominacją hetmańską Jana Zamoyskiego. Okoliczności i konsekwencje. W Vetera novis augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi. Red. Stanisław Grodziski, [i in], t. 2, 1075-1076. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Kaczorowski Włodzimierz. 2008. „Piotr Skarga o wiktorii byczyńskiej (refleksje w 420. rocznicę bitwy)”. Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 5: 341-346.
 • Bodniak Stanisław. 1930. „Polska w relacji włoskiej z roku 1604”. Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej (2): 26-49.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-478ece59-7e74-4055-baa2-6a2960b8c3eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.