PL EN


2015 | 6 (28) | 163-171
Article title

The constitutional conditions and models of political party funding

Content
Title variants
PL
Konstytucyjne uwarunkowania oraz modele finansowania partii politycznych
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
From the perspective of the political party, defining the sources and funding models are very important issues. Defining the legal standards, which provide in particular the certain and secure political parties funding, in a right manner, enables to direct their main activity on the more substantive areas. The subject area of the sources and models of political parties funding causes a great deal of emotions and controversy, not only among the political class, but also among the representatives of the science world and scholars. While the issue concerning the scope and amount of the funds has been revived at almost every single local, parliamentary or presidential elections, the analysis of and debate on the systemic solutions have been continued permanently.
PL
Niezwykle ważnym z punktu widzenia funkcjonowania partii politycznych zagadnieniem jest określenie źródeł i modelu ich finansowania. Odpowiednie sformułowanie norm prawnych zapewniających w szczególności pewne i stałe źródła finansowania partiom politycznym pozwala skierować ich główną aktywność na bardziej merytoryczne obszary. Tematyka źródeł i modeli finasowania partii politycznych budzi wiele emocji i kontrowersji nie tylko wśród klasy politycznej, ale także w gronie przedstawicieli nauki i doktryny. O ile samo zagadnienie źródeł i wysokości środków odżywa przy okazji praktycznie każdych wyborów samorządowych, parlamentarnych czy prezydenckich, o tyle analiza i debata nad rozwiązaniami systemowymi trwa w zasadzie permanentnie.
Year
Issue
Pages
163-171
Physical description
Dates
published
2015-12-31
Contributors
  • Department of Public Law and Human Rights of Faculty of Law University of Social Sciences and Humanities, mariusz@bidzinski.pl
References
  • Alexander H.E., Khayyam Zev Paltiel and Theories of Public Financing, [in:] Democracy with Justice. Essays in Honour of Khayyam Zev Paltiel, eds. A.-G. Gagnon, B. Tanguay, Ottawa 1992.
  • Barany E., Logika finansowania partii politycznych: doświadczenie słowackie, [in:] Prawne aspekty funkcjonowania partii politycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, eds. A. Domańska, K. Skotnicki, Łódź 2003.
  • Bartoszewicz M., Nadzór nad partiami politycznymi w polskim porządku konstytucyjnym, Warszawa 2006.
  • Bidziński M., Finansowanie partii politycznych w Polsce. Studium porównawcze, Warszawa 2011.
  • Bożyk S., Prawnoustrojowy status opozycji parlamentarnej w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, Białystok 2006.
  • Chmaj M., Wolność tworzenia i działania partii politycznych. Studium porównawcze, Olsztyn 2006.
  • Herbut R., Jednaka W., Partie i system partyjny w Polsce na tle tendencji rozwojowych w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej, [in:] Ewolucja polskiego systemu politycznego po 1989 r. w świetle komparatystycznej teorii polityki, ed. A. Antoszewski, Wrocław 1994.
  • Ławniczak A., Finansowanie partii politycznych, Warszawa 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-1212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-479aa58b-62fe-4cb1-a1a4-c0a68dae67ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.