PL EN


2016 | 43 | 8(509) | 6-10
Article title

ABSENCJA CHOROBOWA A BEZROBOCIE NA RYNKU PRACY

Selected contents from this journal
Title variants
EN
SICKNESS ABSENCE AND UNEMPLOYMENT IN THE LABOUR MARKET IN POLAND
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
According to the research published in international scientific journals, level of sickness absence is due not only to the health situation, but also the situation on the labour market. The aim of the article is to present changes in the sickness absence rate in Poland in the years 2005–2014 (the period the statistics were available) and to indicate the impact of the situation on the labour market to changes in the level of sickness absence. Theoretical background allowed to the research hypothesis that in Poland (similar to the results of the world) the unemployment rate is destimulant of sickness absence rate (the higher / lower the unemployment rate, the lower / higher level of absence). This hypothesis was verified. The rate of unemployment (especially long-term and in the group of women of reproductive age) is an important destimulant of sickness absence, which indicates other than just health, motivation for presence or absence at work.
Jak wynika z badań publikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych poziom absencji chorobowej wynika nie tylko z sytuacji zdrowotnej, ale również z sytuacji na rynku pracy. Celem artykułu jest przedstawienie zmian wskaźnika poziomu absencji w Polsce w lat­ach 2005–2014 (okres, dla którego dostępne były dane statystyczne umożliwiające obliczenie wskaźnika absencji w Polsce oraz według województw) oraz zbadanie, w jakim stopniu do tych zmian przyczynia się sytuacja na rynku pracy. Wskazania literaturowe pozwoliły na postawienie hipotezy badawczej, że w Polsce — podobnie do wyników światowych — stopa bezrobocia jest destymulantą poziomu absencji (im wyższa/niższa stopa bezrobocia, tym niższy/wyższy poziom absencji). Hipoteza ta została zweryfikowana pozytywnie. Stopa bezrobocia (zwłaszcza długotrwałego oraz w grupie kobiet w wieku reprodukcyjnym) jest istotną destymulantą poziomu absencji — im wyższa/niższa stopa bezrobocia, tym niższy/wyższy poziom absencji, co wskazuje na inne, niż tylko zdrowotne, motywacje obecności/nieobecności w pracy.
Year
Volume
43
Issue
Pages
6-10
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Engstroem L.-G., Erik­sen T. (2002), Can differences in benefit levels explain duration and outcome of sickness absence?, „Disability and Rehabilitation”, Vol. 24, No. 14, s. 713– 718.
 • Helgesson M., Johansson B., Nordqvist T., Lundberg I. Vinga E. (2015), Sickness absence at a young age and later sickness absence, disability pension, death, unemployment and income in native Swedes and immigrants, „European Journal of Public Health”, Vol. 25, No. 4, s. 688–692.
 • Hytti H. (2006), Why are Swedes sick but Finns unemployed?, „International Journal Of Social Welfare”, No. 15, s. 131–141.
 • Knutsson A., Goine H. (1998), Occupation and unemployment rates as predictors of long term sickness absence in two Swedish counties, „Social Science & Medicine”, Vol. 47, No. 1, s. 25–31.
 • Leigh J.P. (1985), The effects of unemployment and the business cycle on absenteeism, „Journal of Economics and Business”, No. 37, s. 159–170.
 • Lidwall U., Marklund S. (2011), Trends in longterm sickness absence in Sweden 1992–2008: the role of economic conditions, legislation, demography, work environment and alcohol consumption, „International Journal of Social Welfare”, No. 20, s. 167–179.
 • Piha K., Martikainen P., Rahkonen O., Roos E., Lahelma E. (2007), Trends in socioeconomic differences in sickness absence among Finnish municipal employees 1990–99, „Scandinavian Journal of Public Health”, No. 35, s. 348–355.
 • Selander J., Buys N. (2010), Sickness absence as an indicator of health in Sweden, „International Journal of Disability Management”, No. 5(2), s. 40–47.
 • Shapiro C., Stiglitz J. (1984), Equilibrium unemployment as a worker discipline device, „American Economic Review”, No. 74, s. 433–444.
 • Szubert Z. (2014), Absencja chorobowa w Polsce po transformacji społeczno-gospodarczej, „Medycyna Pracy”, nr 65(1), s. 73–84.
 • Szubert Z., Sobala W. (2003), Absencja chorobowa w przedsiębiorstwie po restrukturyzacji, „Medycyna Pracy”, nr 54(1), s. 9–15.
 • Yaniv G. (1991), Absenteeism and the risk of involuntary unemployment: A dynamic analysis, „Journal of Socio-Economics”, No. 20(4), s. 359.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47a55f21-278b-4d89-84d2-621a71528d28
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.