PL EN


2014 | 1 | 67-74
Article title

THE ABILITY OF SELF-PRESENTATION AND OTHER EMPLOYEE COMPETENCIES AT THE BACKGROUND OF MODERN RECRUITMENT METHODS

Content
Title variants
PL
UMIEJĘTNOŚĆ AUTOPREZENTACJI I INNE POŻĄDANE KOMPETENCJE PRACOWNIKA W KONTEKŚCIE NOWOCZESNYCH METOD REKRUTACJI
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
This paper underscores that knowledge, skills and attitudes that enhance our flexibility, creativity and vulnerability to change are of great importance. What is especially important when searching for a job, keeping the job and striving towards professional development are the conjoined abilities of good self-evaluation and self-presentation. Knowing oneself and one's abilities (their proper presentation) influences the accuracy of educational and professional decisions, the result of recruitment and selection, the quality of performance at work and finally – it lets employees develop their potential. The purpose of this paper is also to elaborate on employees' recruitment, especially at the background of innovative methods aimed at hiring the best of the bests.
PL
W prezentowanym tekście podkreśla się, iż dzisiaj istotne znaczenie mają wiedza, umiejętności i postawy, które sprzyjają naszej elastyczności, kreatywności oraz podatności na zmianę. Szczególnie ważne w zdobywaniu zatrudnienia, a następnie jego utrzymaniu, a także ciągłym rozwoju zawodowym są ściśle powiązane ze sobą umiejętności: dokonania właściwej samooceny oraz autoprezentacji. Dobra znajomość siebie i swoich możliwości (właściwa ich prezentacja) wpływa na poprawność podejmowanych decyzji edukacyjnych i zawodowych, efekt procesu rekrutacji i selekcji, jakość wykonywanej pracy, pozwala też skutecznie rozwijać potencjał tkwiący w pracownikach. Celem niniejszego artykułu jest również poruszenie tematu rekrutacji pracowniczych, zwłaszcza zwrócenie uwagi na innowacyjne metody służące pozyskiwaniu jak najlepszych kandydatów do pracy.
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Dale M., Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Cracow 2001.
 • Fila - Jankowska A., Samoocena autentyczna. Co ukrywamy sami przed sobą, Warsaw 2009.
 • Franken R. E., Psychologia motywacji, Gdańsk 2005.
 • Furmanek W., Edukacja a przemiany cywilizacyjne, Rzeszów 2010.
 • Giddens A., Socjologia, Warsaw 2010.
 • Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, Warsaw 1981.
 • Górniak J. (ed.), Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce. Report summarizing the 3rd edition of Human Capital Balance from 2012, Polish Agency for Enterprise Development, Jagiellonian University, 2013.
 • Jamka B., Dobór zewnętrzny i wewnętrzny pracowników. Teoria i praktyka, Warsaw 2001.
 • Jankowski J., Mazurczyk-Jankowska E., Narzędzia: Gry w rekrutacji – nowa era, [in:] Rekrutacja 2012. Narzędzia i trendy, ed. M. Stempak, A. Penda, published by HRstandard.pl, December 2011.
 • Jeffery M., Trendy: Rekrutacja 4.0, czyli spojrzenie w przyszłość, [in:] Rekrutacja 2012. Narzędzia i trendy, ed. M. Stempak, A. Penda, published by HRstandard.pl, December 2011.
 • Kozielecki J., Psychologiczna teoria samowiedzy, Warsaw 1986.
 • Królik G., Autoprezentacja, Katowice 2004.
 • Kukla D., Sytuacja młodych ludzi na współczesnym rynku pracy, [in:] Między wychowaniem a karierą zawodową, ed. B. Jakimiuk, Lublin 2013.
 • Kulas H., Samoocena młodzieży, Warsaw 1986.
 • Kulpa-Puczyńska A., Expectations of Polish Employers Towards the Qualifications and Competencies of Vocational School Graduates. Study report, [in:] Lifelong Learning. Continuous Education For Sustainable Development. Proceedings of International Cooperation, Vol. 9, edited by N. A. Lobanov, V. N. Skvortsov, Saint - Petersburg 2011.
 • Kulpa-Puczyńska A., Flexible forms of work organization vs the demand for new professional competencies – according to employers and representatives of labour market institutions, Problemy Profesjologii, 2012, No 2.
 • Leary M., Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, Gdańsk 1999 and 2004.
 • Niebrzydowski L., O poznawaniu i ocenie samego siebie, Warsaw 1976.
 • Nowacki T. W., Leksykon pedagogiki pracy, Radom-Warsaw 2004.
 • Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Cracow 2006.
 • Piątek T., Społeczno – pedagogiczne uwarunkowania aspiracji i planów życiowych studentów, [in:] Teoria i praktyka wartości w pedagogice, ed. W. Furmanek, Rzeszów 2011.
 • Sabat M., Jakimi kompetencjami Polacy mogą zwyciężać w XXI wieku?, [in:] Kompetencje dla rozwoju. Głos polskich think tanków, ed. J. Szomburg, Gdańsk 2011.
 • Stojanowska E., Opisywanie siebie w warunkach autoprezentacji oraz prywatnie. Style autoprezentacji, Warsaw 1998.
 • Symela K., Kompetencje i jakość pracy doradcy zawodowego, [in:] Edukacja dla rynku pracy. Problemy poradnictwa zawodowego, ed. S. M. Kwiatkowski, Z. Sirojć, Warsaw 2006.
 • Szmajke A., Autoprezentacja: maski, pozy, miny, Olsztyn 1999.
 • Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz 2005.
 • Wood R., Payne T., Metody rekrutacji i selekcji pracowników oparte na kompetencjach, Cracow 2006.
 • Wyzwania HR. Raport 2013, Pracuj.pl, Warsaw 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47b5349d-1f60-4859-8496-7d4ede3673ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.