PL EN


2006 | 2/2006 (12) | 38-46
Article title

Racjonalne gospodarowanie lekami w zakresie opieki farmaceutycznej i lekarskiej

Content
Title variants
EN
Efficient Management of Medicines within Pharmaceutical an Medical Care
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem opieki lekarskiej i farmaceutycznej jest najskuteczniejsza, najbezpieczniejsza i najbardziej dogodna dla pacjenta farmakoterapia oraz ograniczenie zbędnych nakładów na ochronę zdrowia. Warunkiem racjonalizacji gospodarowania lekami jest współpraca lekarza, farmaceuty i samego pacjenta. Zarówno lekarze jak i farmaceuci w większości przypadków widzą konieczność informowania swoich pacjentów o aspektach ekonomicznych związanych z terapią. Taką potrzebę dostrzega prawie połowa pacjentów. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że aż 18% chorych czasami lub nigdy nie realizuje przepisanych recept, dla 39% barierą może być cena. Cena leku obok skuteczności i bezpieczeństwa to najważniejsze kryterium w akceptacji lub odrzuceniu terapii. Mała jest tolerancja pacjentów związana z potencjalnym podwyższeniem ceny leku. 77% pacjentów chciałoby być informowanych o istnieniu tańszego odpowiednika, jeśli taki istnieje, tylko 35% zna takie odpowiedniki. Prawie połowa pacjentów zawsze lub czasami prosi lekarza o przepisanie najtańszego odpowiednika.
EN
Medical and pharmaceutical care aims at the most efficient, the safest and the most convenient pharmacotherapy, as well as narrowing down unnecessary investment in health care. A condition for streamlining medicine management is the cooperation between a physician, a pharmacist and a patient. Both physicians and pharmacists find it necessary in the majority of cases to inform their patients about the economic aspect of their therapy. Nearly half of the patients recognize such necessity. Based on the survey, it can be assumed that as many as 18% of the sick would either occasionally or never dispense their prescriptions, and the price can be a barrier for 39% of them. The price of a medicine, next to its effectiveness and safety, is a major criterion in accepting or rejecting therapy. Patients' tolerance to a potential increase in the price of a medicine is inconsiderable. 77% of the patients would like to be informed of the existence of a cheaper equivalent, if it actually exists, and only 35% of them know such equivalents. Nearly half of the patients would always or sometimes ask a doctor to prescribe a cheaper equivalent.
Keywords
Year
Issue
Pages
38-46
Physical description
Dates
published
2006-06-15
Contributors
author
  • Politechnika Warszawska
  • Politechnika Warszawska
  • Politechnika Warszawska
References
  • Czapiński, J. i T. Panek (red.) 2004. Warunki i jakość życia Polaków. Diagnoza społeczna 2003, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.
  • Dobiegała-Korona, B. 1996. Marketing. Przesłanki i narzędzia decyzji marketingowych. Warszawa: Wydawnictwa Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji.
  • Griffin, R.W. 2004. Podstawy Zarządzania Organizacjami, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
  • Horoszewska M. i M. Czech. 2004. Elementy farmakoekonomiki i opłacalności leczenia z punktu widzenia pacjenta apteki otwartej. Farmakoekonomika. Ekonomiczna ocena programów ochrony zdrowia, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki warszawskiej.
  • Łazowski, J. 2005. Podstawy opieki farmaceutycznej w teorii i praktyce aptecznej. Biblioteka Naukowa Czasopisma Aptekarskiego.
  • Rezolucja Rady Europy AP(97)2 przyjęta przez Komitet Ministrów 30 września 1997 Rozwój funkcji aptekarzy i dostosowania ich podstawowego kształcenia.
  • Schaefer M. i M. Schultz. 2000. Manuale zur Pharmazeutichen Betreuung, Govi Verlag.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47b9c6be-91b5-4332-ac28-19b52bd77d4c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.