PL EN


2014 | 13 | 2 | 11-39
Article title

Nowelizacja kodeksu postępowania karnego a ochrona małoletniego podczas przesłuchania

Authors
Content
Title variants
EN
Amendment to code of polish criminal procedure and a protection of minor during questioning
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano warunki oraz tryby przesłuchania małoletniego pokrzywdzonego i świadka w świetle Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzonego w trybie określonym w art. 185a–185c Kodeksu postępowania karnego. W opracowaniu wykazano, że przepisy prawne zapewniają małoletniemu różne poziomy ochrony uzależnione od kryterium podmiotowego (wiek, pozycja procesowa – pokrzywdzony/świadek) oraz przedmiotowego (charakter popełnionego przestępstwa).
EN
The article is presenting conditions and modes of interviewing children victims and witnesses in the light of a act from 13 June 2013 amendment of the law of criminal code and criminal procedure code and regulation of minister of justice from 18 December 2013 regarding the ways of organizing interviews in the light of article 185a – 185c code of criminal procedure. The article shows that the regulations provide a minor different levels of protections, depending on subjective criteria (age, position in procedure - victim/witness) and subject criteria (character of committed crime).
Year
Volume
13
Issue
2
Pages
11-39
Physical description
Contributors
author
  • Fundacja Dzieci Niczyje, monika.horna@fdn.pl
  • Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna WPiA UKSW
  • Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47c1099f-e464-438c-a1ea-d1f38bb33ed1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.