PL EN


2015 | 15 | 41-54
Article title

„Ein gutes Leben führen“. Die Rezeption der Enzyklika Laudato si‘ vom Papst Franziskus im deutschen ökumenischen Dialog

Content
Title variants
EN
“Lead a Good life”. The Reception of Pope Francis’ Encyclical Laudato si’ in German Ecumenical Dialogue
Languages of publication
DE
Abstracts
EN
The reception of Pope’s Francis’ encyclical Laudato si’ in German ecumenical dialogue indicates the great interest of the Catholic Church and the Protestant Church in Germany in environmental issues. The two most important bodies that represent these Churches, i.e. Deutsche Bischofskonferenz (DBK) and Evangelische Kirche Deutschland (EKD), see the importance of the Pope’s document published in 2015 when major conferences and summits being important for environmental and climate protection took place with the participation of the highest representatives of different states and international organisations. This document calls for consideration of the natural environment of men taking into account integral ecology in the light of which the creation of man and animate and inanimate world by God in accordance with His eternal plan means a gradation of the relationships of individual creatures to Him. This gradation does not legitimise any degradation or tyrannisation of the natural environment by man. This gradation also raises the desideratum saying that in this time of concern for the preservation of Earth as our common home there is no room for extreme biocentrism which may lead to the loss of human ecology.
PL
Recepcja encykliki Franciszka Laudato si’ w niemieckim dialogu ekumenicznym wskazuje na wielkie zainteresowanie Kościoła katolickiego i ewangelickiego w Niemczech zagadnieniami ekologicznymi. Oba najważniejsze gremia, reprezentujące wspomniane Kościoły: Deutsche Bischofskonferenz (DBK) jak i Evagelische Kirche Deutschland (EKD) dostrzegają wagę papieskiego dokumentu, opublikowanego w roku 2015, w którym miały miejsce ważne dla ochrony środowiska i klimatu konferencje i szczyty z udziałem najwyższych przedstawicieli państw i międzynarodowych organizacji. Ów dokument postuluje rozpatrywanie problemów naturalnego środowiska człowieka, uwzględniając ekologię integralną, w świetle której stworzenie człowieka i świata ożywionego i nieożywionego przez Boga zgodnie z jego odwiecznym zamysłem oznacza gradację relacji poszczególnych stworzeń do Niego. Ta gradacja nie legitymizuje żadnej degradacji czy tyranizacji naturalnego środowiska przez człowieka. Owa gradacja stawia również dezyderat mówiący o tym, że nie należy w dobie troski o zachowanie ziemi jako wspólnego domu popadać w skrajny biocentryzm, który może prowadzić do zaniku ekologii ludzkiej.
Year
Volume
15
Pages
41-54
Physical description
Contributors
 • Wydział Teologiczny US
References
 • Benedikt XVI., Enzyklika Deus caritas est (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhles Nr. 171), Bonn 2006.
 • Bedford-Strohm Heinrich, Stellungnahme zur Öko-Enzyklika, „Pressemitteilungen der EKD“, https://www.ekd.de/presse/pm107_2015_ratsvorsitzender_zur_enzyklika.html (18.06.2015).
 • Borkowski Paweł, Wybrane aspekty ekologii ludzkiej, „Społeczeństwo“ 21 (2011) 5–6, 57–75.
 • „…damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen“. Ein Beitrag zur Debatte über neue Leitbilder für eine zukunftsfähige Entwicklung. Eine Studie der Kammer der EKD für nachhaltige Entwicklung (EKD Texte 122), Hannover 2015.
 • Erklärung des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz und des Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland zur UN-Klimakonferenz in Paris, „Pressemitteilungen der deutschen Bischofskonferenz“ 227a, http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse_­2015/2015-227a-Gemeinsame-Erklaerung-UN-Klimakonferenz.pdf (25.11.2015).
 • Franziskus, Enzyklika Laudato si‘ über die Sorge für das gemeinsame Haus, (Verlautbarungen des apostolischen Stuhles Nr. 202), Bonn 2015.
 • Johannes Paul II., Enzyklika Veritatis splendor (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhles Nr. 111), Bonn 1993.
 • Kruip Gerhard, Die neue Umwelt-Enzyklika des Papstes: Ein dramatischer Appell, „Herder Korrespondenz“ (2015) 7, 341–344.
 • Leśniewska Jadwiga, Pomiędzy ekumenią a ekologią, „Roczniki Teologiczne” 40 (2000) 7, 183–211.
 • Marx Reinhard, Würdigung der neuen Enzyklika „Laudato si‘ – Über die Sorge für das gemeinsame Haus“, „Pressemitteilungen der deutschen Bischofskonferenz“ 103a, http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse_2015/2015-103a-Wuerdigung-K.-Marx-Enzyklika-Laudato-si.pdf (18.06.2015).
 • Skowroński Antoni, Filozoficzna refleksja na temat obecności człowieka w środowisku przyrodniczym, „Studia Ełckie” 10 (2008), 79–96.
 • Sulej Kamil, Skobel Stanisław, Poszukiwanie duchowości ekologicznej nowym wyzwaniem dla dzisiejszych chrześcijan, „Społeczeństwo” 25 (2015) 1–2, 58–65.
 • Vogt Markus, Biblische und sozialethische Grundlagen für einen verantwortungsbewussten Umgang mit der Schöpfung, https://www.owep.de/artikel/791/biblische-und-sozialethische-grundlagen-fuer-einen-verantwortungsbewussten-umgang-mit (23.12.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47c1c226-c693-4469-b706-bcc1067fffe5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.