PL EN


2014 | 103 | 25-38
Article title

Procesy logistyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Title variants
EN
Logistics processes in supply chain management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest przedstawienie procesów związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw ze szczególnym uwzględnieniem, koncepcji i techniki wykorzystywanych współcześnie w tym obszarze, na przykładzie przedsiębiorstwa X. Ostatnia część opracowania to opis i analiza procesów funkcjonujących w Łańcuchu Dostaw badanej firmy. Przedstawiono wskaźniki monitorujące procesy w badanym obszarze. Mierniki wykazano we wnioskach, które pozwalają na ocenę jakości zachodzących procesów. Wnioski skupiają się na problemach wymagających obecnie modyfikacji i poprawy
EN
: The aim of this paper is to present the processes related to supply chain management with a particular focus on concepts, and techniques used today in this area, for example, company X. The last part of the study is to describe and analyze the processes operating in the Supply Chain audited company. Presented indicators to monitor processes in the study area. Meters stated in the application that allow the assessment of the quality of the processes. Conclusions focus on the problems currently require modification and improvement.
Contributors
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
References
 • Bechtel Ch., Jayanth J., Supply Chain Management: A Strategic Perspective.“International Journal of Logistics Management”, Vol 8, No. 1, 1997.
 • Bozarth C.B., Handfield R.B, Wprowadzenie do zarządzania operacjamii łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice 2007.
 • Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie CentrumDoradztwa Logistycznego, Warszawa 2000.
 • http://www.biznesowe.edu.pl/94-lancuch_dostaw/, 08.06.2013.
 • Johansson L., How Can a TQEM Approach Add Value to Your Supply Chain?.“Total Quality Environmental Management”, Vol. 3, No. 4, 1994.
 • Keith O.R., Webber M.D. : Supply Chain Management : Logistics Catches Up withStrategy, Outlook, 1982 cyt. za: M.C. Cooper, D.M. Lambert, J.D. Pagh,Supply Chain Management: More than a New Name of Logistics, „InternationalJournal of Logistics Management”, 1997, vol. 8, No 1.
 • Lambert D., Cooper M., Pagha J., Supply Chain Management: ImplementationIssues and Resarge Opportunities. “International Journal of Logistics Management”,Vol. 0, No. 2, 1998
 • Rutkowski K., Zarządzanie łańcuchem dostaw – próba sprecyzowania terminui określenia związków z logistyką, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”12/2004
 • Słownik terminologii logistycznej, red. nauk. M. Fertsch, ILiM, Poznań 2006.
 • Szymonik A., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, część II, Difin, Warszawa2011.
 • Świerczek A., Formułowanie strategii łańcuchów dostaw , Gospodarka Materia-łowa i Logistyka 8/2009.
 • Turner J., Integrated Supply Chain Management: What’s Wrong with Picture?.“Industrial Engineering”, Vol. 25, No. 12, 1993.
 • Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2003.
 • Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia,wydanie II zmienione, PWE, Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47c4d96d-fb99-4754-8801-698c1975b4b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.