Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 2 | 58-73

Article title

Emancipation Dimensions of Early School Education Practices in Polish Schools

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This study analysed how educational practices support the emancipatory experiences of parents and students at a Polish school 27 years after the change of the political system. The subject of examination were educational practices experienced in the classroom by two groups of educational society: early childhood pupils and the parents of children of this age. The data were obtained from the records of lessons and parent-teacher meetings at two schools: a small school and a large school. Four areas were identified in educational practice experiences by the examined participants: places, communication, knowledge and activities. Both pupils and parents experience the lack of the possibility of critical and emancipatory behaviour. Educational practices in the studied areas: places, communication, knowledge and activities are controlled solely by the teacher.

Year

Issue

2

Pages

58-73

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

 • Angrosino M. (2010). Badania etnograficzne i obserwacyjne. Transl. M. Brzozowska-Brywczyńska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bernstein B. (1990). Odtwarzanie kultury. Transl. Z. Bokszański, A. Piotrowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Bourdieu P., Passeron J.-C. (2006). Reprodukcja. Transl. E. Neyman. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bruner E.M. (2011). Przeżycie i jego ekspresje. In: V.W. Turner, E.M. Bruner (red.), Antropologia doświadczenia. Transl. E. Klekot, A. Szurek. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Czerepaniak-Walczak M. (2006). Pedagogika emancypacyjna. Rozwoj świadomości krytycznej człowieka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Czerepaniak-Walczak M. (2018). Proces emancypacji kultury szkoły. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Dewey J. (1988). Jak myślimy?. Transl. Z. Bastgenowna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Evert G. (1993). Habermas edukacja. (Wpływ Habermasa na anglosaską literaturę pedagogiczną). In: Z. Kwieciński (red.), Nieobecne dyskursy, cz. III. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Fletcher S. (2000). Education and Emancipation: Theory and Practice in a New Constellation. New York: Teachers College Press.
 • Freire P. (2005). Pedagogy of the oppressed. Transl. M. Bergman Ramos. New York: London CONTINUUM.
 • Freire P. (1985). Rethinking critical pedagogy: The politics of education, culture, power, and liberation. Granby: Bergin and Garvey.
 • Foucault M. (2009). Nadzorowac i karać. Transl. T. Komendant. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 • Geertz C. (2011). Zdobywając doświadczenia, autoryzując siebie. In: V.W. Turner, E.M. Bruner (red.), Antropologia doświadczenia. Transl. E. Klekot, A. Szurek. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Giroux H.A. (2010). Teoria krytyczna i racjonalność w edukacji obywatelskiej. In: H.A. Giroux, L. Witkowski (red.), Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej. Krakow: Oficyna Wydawnicza IMPULS.
 • Giroux H.A. (2003). Critical Theory and educational practice. In: A. Darder, M. Boltodano, R.D. Torres, The Critical Pedagogy Reader. New York–London: Routlege Falmer.
 • Habermas J. (1971). Knowledge and Human Interests. Boston: Beacon Press.
 • Hejnicka-Bezwińska T. (2015). Praktyka edukacyjna w warunkach zmiany kulturowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Klus-Stańska D. (2010). Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Kwaśnica R. (2007). Dwie racjonalności. Od filozofii sensu ku pedagogice ogolnej. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu.
 • Kwaśnica R. (2014). Dyskurs edukacyjny po inwazji rozumu instrumentalnego. O potrzebie refleksyjności. Wrocław: Wydawnictwo DSW.
 • Kwatera A. (2015). O ukrzesłowieniu rodzicow w szkole. In: I. Ocetkiewicz, J. Wnęk-Gozdek, I. Wierzbicka (red.), Szkoła, wspołczesne konteksty interpretacyjne. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Leogrande C., Shor I. (2014). Chapter 6. In: S. Totten, J. Pedersen (red.), Educating About Social Issues in the 20th and 21st Centuries. Vol 4: Critical Pedagogues and Their Pedagogical Theories. Charlotte, NC 2014, Information Age Publishing Inc.
 • McLaren P. (2015). Życie w szkołach: Wprowadzenie do pedagogiki krytycznej.
 • Transl. J. Dzierzgowski, A. Dziemianowicz-Bąk. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Nouri A., Sajjadi S.M. (2014). Emancipatory Pedagogy in Practice: Aims, Principles and Curriculum orientation. International Journal of critical pedagogy 5, 2, 76–87.
 • Perakyla A. (2008). Analiza rozmow i tekstow. In: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, Metody badań jakościowych, t. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rapley T. (2013). Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentow. Transl. A. Gąsior-Niemiec. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Shor I. (1992). Empowering Education. Critical Teaching For Social Change. Chicago–London: The University of Chicago Press.
 • Shor I. (1996). When students have power. Negotiating authority in a critical pedagogy. Chicago, IL: The University of Chicago Press.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-47ca5891-1e90-45e2-b845-048300bf1b33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.