PL EN


2014 | 14 | 143-163
Article title

Aksjologiczne aspekty starości; czy starość może być piękna, dobra, mądra i szczęśliwa?

Content
Title variants
RU
Аксиологические аспекты старости; может ли старость быть красивой, доброй, мудрой и счастливой?
EN
The Axiological Aspects of Aging; Can it be Beautiful, Kind, Wise and Happy?
Languages of publication
PL
Abstracts
RU
Предметом размышлений автора статьи является старость. Автор в своем исследовании ссылается на литературу, касающуюся предмета, высказывания старших людей, личный опыт и размышления. Автор указывает на распространение моды на молодость при том, что общество европейских стран стареет. При этом подчеркивает, что общество современной Европы, в том числе и польское, не готово принять старость. Автор постулирует необходимость подготовки к «старению», как в общественной, так и в личностной перспективах. Для того, чтобы старость была сносной, раз она уже не может быть красивой, доброй, мудрой и счастли-вой, она должна быть в меру безопасной.
EN
The subject of the author of the article reflecting is aging. The author refers to the literature on this subject, elder people’s observations, own experience and thoughts. The author indicates the prevailing fashion for youth while the European society is aging. He emphasizes that many societies of modern Europe, including Polish are not prepared to accept aging. The author postulates the need to prepare for “aging” in both social and individual life. For bearable aging, if it cannot be beautiful, good, wise and happy, it should be at least safe.
Contributors
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
References
 • Beauvoir S. de. 2011. Starość, tłum. Z. Staszyńska. Warszawa: Wyd. Czarna Owca.
 • Bois J.-P. 1996. Historia starości: od Montaigne’a do pierwszych emerytur, tłum. K. Marczeska. Warszawa: Wyd. Marabut.
 • Bojanowski M. 2011. „Stary kontynent starych ludzi”. Gazeta Wyborcza z dn. 04.11.
 • Bromley D.B. 1969. Psychologia starzenia się, tłum. Z. Zakrzewska. Warszawa: PWN.
 • Brzezińska A.J., J.A. Wilowska. 2010. Starość w kontekście psychologii pozytywnej. W Pozytywna starość, K. Wieczorkowska-Tobis, D. Talarska (red.). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego.
 • Bunda M. 2006. „Raport. Rodzice jak dzieci”, Polityka 36 (2570).
 • Cichocka E. 2011. „Nadchodzi starość”. Gazeta Wyborcza z dn. 13.06.
 • Fishman T.C. 2010. „Świat w pułapce starości”. Gazeta Wyborcza z dn. 13–14.11.
 • Kapuściński R. 1995. Lapidarium II. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik.
 • Kępiński A. 1992. Rytm życia. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Pronzato A. 2005. Starość czasem nadziei. Kraków: Wyd. Salwator.
 • Przybylski R. 1998. Baśń zimowa. Esej o starości. Warszawa: Wyd. Sic!
 • Reichard S., F. Levison, P.G. Peterson. 1962. Aging and Personality: A Study of 87 Older Men. New York: John Wiley & Sons Inc.
 • Rembowski J. 1984. Psychologiczne problemy starzenia się człowieka. Warszawa: PWN.
 • Staś-Romanowska M. 2004. Mądrość człowieka starego – nawiązanie do teorii C.G. Junga. W Psyche w sidłach iluzji. O psychoanalizie, R. Saciuk (red.). Wrocław: Wyd. UWr.
 • Steuden S. 2011. Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Stuart-Hamilton Ian. 2006. Psychologia starzenia się, tłum. A. Błachnio. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.
 • Susłowska M. 1989. Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: PWN.
 • Szabała H. 2001. Etiuda o starości. W Wobec świata wartości. Księga pamiątkowa w 45-lecie pracy Profesora Bohdana Dziemidoka, H. Szabała, W. Pepliński (red.). Gdańsk: Wyd. UG.
 • Szczepański J. 1989. Sprawy ludzkie, wyd. III rozsz. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik.
 • Szuman S. 1947. Poważne i pogodne zagadnienia afirmacji życia. Katowice: Wydawnictwo Józefa Nawrockiego.
 • Szykulski P. 2008. „Starości nie będzie. Niestety, rozmowa przeprowadzona przez Aleksandrę Klich”. Gazeta Wyborcza z dn. 26–27.09.
 • Tatarkiewicz T., W. Tatarkiewicz. 1979. Wspomnienia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Vilar E. 2009. „Starość jest piękna”. Gazeta Wyborcza z dn. 22–23.11.
 • Vilar E. 2008. „Palono moje kukły”, rozmowa przeprowadzona przez Angelikę Kuzniak. Gazeta Wyborcza z dn. 01.12.
 • Wiśniewska-Roszkowska K.1989. Starość jako zadanie. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47cbf375-3eac-4f0f-b05a-b1828cff3216
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.