PL EN


2014 | 47 | 97-106
Article title

Zależność miłości i sprawiedliwości w oparciu o encyklikę "Dives in misericordia" Jana Pawła II

Content
Title variants
EN
The Relationship between Love and Justice according to Pope John Paul II Encyclical Letter Dives in misericordia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesny świat próbuje zaprzeczać takim wartościom jak miłość i sprawiedliwość, które należą do najważniejszych i najbardziej istotnych zasad funkcjonowania społeczeństwa. Dotyczą one życia codziennego, a ich związek z ludzką egzystencją jest badany w zakresie filozofii, prawa, społeczeństwa i moralności. W tym artykule opisano związek między miłością i sprawiedliwością na podstawie encykliki Dives in misericordia świętego Jana Pawła II. Analizując wzajemną zależność miłości i sprawiedliwości, trzeba podkreślić, że pojęcia te nie są sobie przeciwstawne, lecz uzupełniają się. Celem sprawiedliwości i miłości jest służba człowiekowi. Obie mają na uwadze dobro każdej osoby. Warto zaznaczyć, że miłość wyprzedza sprawiedliwość. Miłość oznacza to dobro jako coś, co nigdy nie może być po prostu podzielone lub zmniejszone. Przez miłość możemy zbliżyć się do innych ludzi, a sprawiedliwe życie ma w tym pomóc.
Year
Volume
47
Pages
97-106
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
  • UMK
References
  • Encyklopedia Biblijna, red. P. J. Achtemeier, W. Chrostowski, Warszawa 2014.Encyklopedia Nauczania Społecznego Jana Pawła II, red. A. Zwoliński, Radom 2003.Fromm E., O sztuce miłości, Warszawa 1956.Grzybek S., Jaworski M., Jan Paweł II, Dives in misericordia. Tekst i komentarz, Kraków 1981.Jan Paweł II, Bez sprawiedliwości nie ma miłości, Audiencja generalna (Rzym 8 XI 1978), w: Nauczanie papieskie, t. 1, Warszawa-Poznań 1978, s. 49-51.Jan Paweł II, Encyklika „Dives in misericordia”, Watykan 1980.Jan Paweł II, Pokój Tobie, Polsko! Ojczyzno moja! (Katowice, 20.06.1983), Znów na polskiej ziemi, Watykan 1983.Jan Paweł II, Przemówienie do robotników „Solvayu” (Rosignano 19.03.1982), w: Nauczanie społeczne 1982, t. 1, Warszawa 1986, s. 71-72.Jan XXIII, Encyklika „Pacem in terris”, Watykan 1963.Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, 1889.Kompendium nauki społecznej Kościoła, Papieska Rada Iustitia et Pax, Kielce 2005.Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, s. 526-606.Koral J., Społeczno-etyczny wymiar działalności charytatywnej, „Ateneum Kapłańskie”, 145 (2005), s. 46-53.Kowalczyk S., Człowiek a społeczność, Lublin 1994.Majka J., Miłosierdzie jako zasada społeczna w świetle encykliki „Dives in misericordia”, w: Jan Paweł II, Dives in misericordia. Tekst i komentarz, red. S. Grzybek, M. Jaworski, Kraków 1981, s. 175-185.Nossol A., Wprowadzenie. Magna Charta cywilizacji miłości, w: Jan Paweł II, Dives in misericordia. Tekst i komentarz, red. S. Nagy, Lublin 1983, s. 46-53.Olejnik S., Teologia moralna. Życie osobiste i współżycie międzyludzkie, t. 6, Warszawa 1990.Strehlau J., Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, Gdańsk 2008.Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986.Wyszyński S., Miłość i sprawiedliwość społeczna, Poznań 1993.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0239-4456
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47d06bb8-5746-4b1a-b629-44aec8d20fe3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.