PL EN


2014 | 15 | 13-24
Article title

Upolitycznienie znaczenia edukacji dorosłych

Content
Title variants
EN
Political meanings of adult education
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author of this article tries to consider the problem of justification of adult education from the perspective of two discourses. The one treats adult education as the instrument of civilizing the society; the other concentrates on producing skills which one needs to become an employee and a consumer. Both treat adult learners instrumentally despite their various ideological justification. The author believes that the meanings of adult education have been always rooted in the social and economic interests of political system rather than in the needs of adult people – participants of adult education. That is why the question ‘What is the mechanism of creation of educational needs in society?’ is still important, especially if we treat emancipation as the substance of education of adults, without ignoring the variety of aims, interests, expectations and political explanations.
Year
Volume
15
Pages
13-24
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki,ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk, pedamj@univ.gda.pl
References
 • Aleksander T., Andragogika, Radom–Kraków 2009.
 • Alheit P., Ponowoczesne wyzwania „społeczeństwa uczącego się”. Podejście krytyczne, „Teraźniejszość– Człowiek – Edukacja” 2004, nr 4 (28).
 • Bauman Z., Płynna nowoczesność, Kraków 2006.
 • Biesta G.J.J., Good education in an age of measurement. Ethics, politics, democracy, Boulder–London 2010.
 • Bron-Wojciechowska A., Oświata dorosłych jako czynnik przemian społecznych – utopia czy rzeczywistość, [w:] Oświata dorosłych, red. E. Solarczyk-Ambrozik, K. Przyszczypkowski, Poznań–Toruń 1999.
 • Corrigan P., Hayes M., Joyce P., A modernist perspective on changes in the higher education curriculum, [w:] Transferable Skills in Higher Education, red. A. Assiter, London–Philadelphia 1995.
 • Cyboran B., Merytoryczno-metodyczne przeobrażenia w popularyzacji wiedzy naukowej, [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji kulturalnej oraz oświaty dorosłych, red. T. Aleksander, Kraków 2006.
 • Edukacja: jest w niej ukryty skarb, red. J. Delorse, Warszawa 1998.
 • Faure E., Uczyć się, aby być, Warszawa 1975.
 • G. Foley, Radical adult education and learning, „International Journal of Lifelong Education” 2001, vol. 20, no ½.
 • Garbiec M., Strategiczne planowanie własnego rozwoju zawodowego, „Rocznik Andragogiczny 2000”.
 • Hughes Ch., Tight M., The myth of the learning society, [w:] Inside the Learning Society, red. S. Ranson, London–New York 1998.
 • Jurgiel-Aleksander A., Doświadczenie edukacyjne w perspektywie andragogicznej. Studium biograficzno-fenomenograficzne, Gdańsk 2013.
 • Kupisiewicz C., Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 1984;
 • Kuruliszwili S., E-learning jako narzędzie współczesnej edukacji ustawicznej, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2002, nr 4 (39).
 • Kwieciński Z., Między patosem a dekadencją. Studia i szkice socjopedagogiczne, Wrocław 2007.
 • Malewski M., Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wrocław 2010.
 • Niemierko B., Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki, Warszawa 1997.
 • Potulicka E., Rutkowiak J., Neoliberalne uwikłania edukacji, Kraków 2010.
 • Półturzycki J., Dydaktyka nauczycieli, Toruń 1997.
 • Półturzycki J., Jak studiować zaocznie?, Toruń 1995.
 • Rutkowiak J., Szczepska-Pustkowska M., Polityczność a upolitycznienie wychowania (W oparciu o teoretyczną rekonstrukcję fenomenu „pedagogika socjalistyczna”), [w:] Odmiany myślenia o edukacji, red. J. Rutkowiak, Kraków 1995.
 • Sapia-Drewniak E., Nauczyciele szkół dla dorosłych w praktyce edukacyjnej, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2002.
 • Skrzypczak J., Niektóre aspekty doboru i przekazu informacji w procesie kształcenia dorosłych, [w:] Oświata dorosłych, red. E. Solarczyk-Ambrozik, K. Przyszczypkowski, Poznań–Toruń 1999.
 • Skrzypczak J., Nowe technologie edukacyjne w dydaktyce dorosłych i ich możliwości, [w:] Oświata dorosłych, red. E. Solarczyk-Ambrozik, K. Przyszczypkowski, Poznań–Toruń 1999.
 • Smith J., Spurling A., Lifelong learning. Riding the tiger, London–New York 1999.
 • Solarczyk H., Andragogika w Niemczech. Warunki rozwoju dyscypliny pedagogicznej, Toruń 2008.
 • Solarczyk H., Edukacja ustawiczna w Niemczech w kontekście międzynarodowym, Toruń 2001.
 • Solarczyk-Ambrozik E., Edukacja dorosłych – między przymusem a wolnością, [w:] Edukacja dorosłych w erze globalizmu, red. E.A. Wesołowska, Płock 2002.
 • Stochmiałek J., Rola treningu asertywności w kształtowaniu kompetencji andragogicznych, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2002, nr 4 (39).
 • Strategies of lifelong learning: access and implementation in practice. A handbook for region al educators, [projekt współfinansowany przez EU], Wrocław 2006.
 • Szkudlarek T., Ekonomia i etyka: przemieszczenie dyskursu edukacyjnego, „Teraźniejszość –Człowiek – Edukacja” 2001, numer specjalny.
 • Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, red. K. Kruszewski, Warszawa 1992.
 • Tight M., Key Concepts in Adult Education and Training, London–New York 1996.
 • Turos L., Andragogika. Zarys teorii oświaty i wychowania dorosłych, Warszawa 1976.
 • Turos L., Wprowadzenie do andragogiki, Warszawa 1972.
 • Usher R., Bryant I., Johnston R., Adult Education and the Postmodern Challenge. Learning Beyond Limits, London–New York 1997.
 • Wojciechowski K., Wychowanie dorosłych, Warszawa 1996.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
978-83-7842-129-0
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47d09389-3d39-43d0-aa80-6a14cc2f092a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.