PL EN


2017 | 17 | 43 | 539-554
Article title

Sources of Uncertainty in Formulation of the Cognitive Scenarios for Development of Water Management

Content
Title variants
PL
Źródła niepewności w formułowaniu scenariuszy poznawczych rozwoju gospodarki wodnej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Uncertainty is a frequent obstacle in decision making process, therefore understanding its sources might facilitate this process and increase its effectiveness. The objective of the paper is to identify the sources of uncertainty in planning in water management, which have been revealed and identified by carrying out the process of developing cognitive scenarios in the Klimat project (POIG.01.03.01-14-011/08). The paper discusses scenarios for development of water management and the development process thereof in the Klimat project. Selection of literature is presented, showcasing other projects in which scenario analyses of this type from around the world have been performed. A method of formulating development scenarios in water economy is presented, along with its results, which reveal the sources of uncertainties in water management planning.
PL
Niepewność jest często przeszkodą w procesie podejmowania decyzji, stąd poznanie jej źródeł może ułatwić ten proces i zwiększyć jego skuteczność. Celem artykułu jest identyfikacja źródeł niepewności w planowaniu w gospodarce wodnej, które zostały ujawnione dzięki przeprowadzeniu procesu tworzenia scenariuszy poznawczych w projekcie Klimat (POIG.01.03.01-14-011/08). W artykule omówiono scenariusze rozwoju gospodarki wodnej i proces ich tworzenia w projekcie Klimat. Przedstawiono przegląd literatury ukazujący inne projekty, w których przeprowadzono analizy scenariuszowe tego typu na świecie. Przedstawiono metodę formułowania scenariuszy rozwoju gospodarki wodnej oraz jej wyniki, które ujawniają źródła niepewności w planowaniu w gospodarce wodnej.
Keywords
Year
Volume
17
Issue
43
Pages
539-554
Physical description
Dates
online
2017-09-15
Contributors
 • Institute of Meteorology and Water Management - National Research Institute, Poland
author
 • Department of Economics, Finance and Environmental Management, Faculty of Management, AGH University of Science and Technology, Cracow, Poland
redactor
References
 • Alcamo, J. (2009). The SAS approach: Combining qualitative and quantitative knowledge in environmental scenarios. In: J. Alcamo (Ed.), Environmental futures: the practice of environmental scenario analysis. Developments in Integrated Environmental Assessment 2: 123-150.
 • Dubel, A. (2016). Metodyka opracowywania scenariuszy wspomagających podejmowanie strategicznych decyzji w sektorze gospodarki wodnej. Gospodarka w praktyce i teorii 3(44).
 • Flörke, M., Alcamo, J. (2004). European Outlook on Water Use. Kassel: University of Kassel, Center for Environmental Systems Research.
 • GEO-4. (2007). Environment for development. UNEP.
 • GEO-5. (2012). Environment for the future we want. UNEP.
 • Giełczewski, M.; Stelmaszczyk, M.; Piniewski, M.; Okruszko, T. (2011). How can we involve stakeholders in the development of water scenarios? Narew River Basin case study. Journal of Water and Climate Change 2 (2–3): 166–179.
 • Global Trends 2025: A Transformed World (2008). Washington D.C.: US Government Printing Office.
 • Hunt, D.V. L. et al. (2011). Scenario Archetypes: Converging rather than Diverging Themes. 1st World Sustainability Forum.
 • Kok, K.; van Vliet, M.; Baerlund, I.; Dubel, A.; Sendzimir, J. (2010). Combining participative backcasting and exploratory scenario development: Experiences from the SCENES project. Technological Forecasting and Social Change 78(5): 835-851
 • Maciejewski, W.; Walczykiewicz, T. (2012). Zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi oraz infrastrukturą hydrotechniczną w świetle prognozowanych zmian klimatycznych. Kraków: IMGW-PIB.
 • Müller, A. W. (2008). Strategic Foresight - Prozesse strategischer Trend- und Zukunftsforschung in Unternehmen. Zürich: Dis. Universität Zürich.
 • O’Neill, B.C., et al. (2015). The roads ahead: Narratives for shared socioeconomic pathways describing world futures in the 21st century. Global Environmental Change 2015.
 • Walczykiewicz, T. (2010). Ryzyko w zintegrowanym zarządzaniu zasobami wodnymi. Warszawa: IMGW.
 • Zhovtonog, O.; Hoffmann, M.; Polishuk, V.; Dubel, A. (2011). New planning technique to master the future of water on local and regional level in Ukraine. Journal of Water and Climate Change 2(2-3): 189–200.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47d109cd-ad4a-47d7-9618-27389a0ed006
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.